Информационно-
справочная система

Новые документы в базе: 2019

Поступления с 14.10.2019 по 20.10.2019
ДСТУ 7268:2012. Метрологія. Лічильники рідинні камерні. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 954-1:2003 (EN 954-1:1996, ІDT). Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування
ДСТУ 7862:2015. Якість грунту. Визначення активної кислотності
ДСТУ EN 60811-301:2016 (EN 60811-301:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповнювальних компаундів ...
ДСТУ EN 60811-302:2016 (EN 60811-302:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму заповнювальних компаундів ...
ДСТУ EN 60811-604:2016 (EN 60811-604:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах
ДСТУ EN 16228-4:2016 (EN 16228-4:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів
ДСТУ EN 16228-5:2016 (EN 16228-5:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у грунті
ДСТУ EN 16228-6:2016 (EN 16228-6:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування
ДСТУ EN 16228-7:2016 (EN 16228-7:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання
ДСТУ EN 16247-5:2016 (EN 16247-5:2015, IDT). Енергетичні аудити. Частина 5. Компетентність енергетичних аудиторів
ДСТУ EN 61439-3:2017 (EN 61439-3:2012, IDT; IEC 61439-3:2012, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами
ДСТУ EN 61439-4:2017 (EN 61439-4:2013, IDT; IEC 61439-4:2012, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ)
ДСТУ В 1.0:2018. Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення
ДСТУ EN 13155:2018 (EN 13155:2003 + A2:2009, IDT). Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні
ДСТУ ГОСТ 23941:2004 (ГОСТ 23941-2002, ІDT). Шум машин. Методи визначання шумових характеристик. Загальні вимоги
ДСТУ EN 60811-5-1:2015 (EN 60811-5-1:1999, IDT). Проводи та кабелі електричні. Загальні методи випробувань матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 5-1. Спеціальні методи випробувань заповнювальних компаундів
ДСТУ EN 61386-21:2017 (EN 61386-21:2004; A11:2010; AC:2004, IDT; IEC 61386-21:2002, IDT). Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів
ДСТУ EN 61386-22:2017 (EN 61386-22:2004; A11:2010; AC:2004, IDT; IEC 61386-22:2002, IDT). Системи кабельних трубопроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів
ДСТУ IEC 60383-2:2009 (ІEC 60383-2:1993, ІDT). Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 2. Гірлянди ізоляторів та ізолювальні підвіски для систем змінного струму. Методи випробування
ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Відбирання проб бітумних в'яжучих
ДСТУ EN 12595:2018 (EN 12595:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення кінематичної в'язкості
ДСТУ EN 12596:2018 (EN 12596:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення дінамічної в'язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра
ДСТУ EN 12592:2018 (EN 12592:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення розчинності
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 (EN ІSO 11148-2:2011, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти
ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 (EN ІSO 11148-3:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі
ДСТУ ISO 13438:2009 (ІSO 13438:2004, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання
ДСТУ ISO 6916-2:2009 (ІSO 6916-2:2001, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 2. Формовані та екструдовані вироби
ДСТУ ISO 2230:2014 (ІSO 2230:2002, ІDT). Вироби із гуми. Настанови щодо зберігання
ДСТУ ISO 4618:2014 (ІSO 4618:2006, ІDT). Фарби та лаки. Терміни та визначення понять
ДСТУ ISO 286-2:2002(ІSO 286-2:1988, ІDT). Допуски і посадки за системою ІSO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилень отворів і валів
ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT). Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми
ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT). Визначення оксиду бору (ІІІ) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (ІІІ) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі

Поступления с 07.10.2019 по 13.10.2019
ДСТУ OIML R 66:2009. Прилади для вимірювання довжини. Загальні технічні вимоги (OІML R 66:1985, ІDT)
ДСТУ EN 10250-2:2008 (EN 10250-2:1999, ІDT). Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 2. Нелеговані якісні та спеціальні сталі
ДСТУ EN 10250-3:2008 (EN 10250-3:1999, ІDT). Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 3. Леговані спеціальні сталі
ДСТУ EN 10083-2:2008 (EN 10083-2:2006, ІDT). Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей
ДСТУ 4308:2004. Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 8855:2019. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
ДСТУ CEN/TR 14383-5:2014 (CEN/TR 14383-5:2010, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 5. Автозаправні станції
ДСТУ EN 61557-10:2016 (EN 61557-10:2001, IDT). Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 10.
ДСТУ IEC 61439-5:2016 (IEC 61439-5:2014, IDT). Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності
ДСТУ EN 62271-103:2016 (EN 62271-103:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 103. Вимикачі навантаження на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включн
ДСТУ IEC 60214-2:2016 (IEC 60214-2:2004, IDT). Перемикачі відгалужень. Частина 2. Настанова щодо застосування
ДСТУ EN 60099-5:2016 (EN 60099-5:2013, IDT). Розрядники. Частина 5. Рекомендації щодо вибору та застосування
ДСТУ EN 62271-107:2016 (EN 62271-107:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 107. Вимикачі змінного струму із запобіжниками на номінальну напругу понад 1 кВ до 52 кВ включно
ДСТУ EN 13445-4:2015 (EN 13445-4:2014, IDT). Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 4. Виготовлення
ДСТУ EN 60695-1-10:2018 (EN 60695-1-10:2017, IDT; IEC 60695-1-10:2016, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-10. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Загальні методичні рекомендації
ДСТУ ASTM A615/A615M:2019 (ASTM A615/A615M-16, IDT). Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги
ДСТУ EN 13481-2:2018 (EN 13481-2:2012 + A1:2017, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал
ДСТУ ISO 6605:2009 (ІSO 6605:2002, ІDT). Гідроприводи об'ємні. Рукави та рукави армовані. Методи випробування
ДСТУ ISO 3740:2007 (ІSO 3740:2000, ІDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів
ДСТУ ISO 6803:2012 (ІSO 6803:2008, ІDT). Рукави і складені рукави гумові та пластмасові. Динамічні випробування гідравлічним тиском без згинання
ДСТУ ISO 12151-2:2012. З'єднання для об'ємних гідроприводів і загального користування. Частина 2. З'єднувачі рукавів з конічними під кутом 24<град> сполучувальними кінцями та ущільнювальними кільцями згідно з ІSO 8434-1 та ІSO 8434-4
ДСТУ ISO 12151-4:2012 (ІSO 12151-4:2007, ІDT). З'єднання для об'ємних гідроприводів і загального користування. Частина 4. З'єднувачі рукавів з кінцями штуцерів з метричною наріззю згідно з ІSO 6149. Технічні вимоги
ДСТУ ISO 12151-5:2012 (ІSO 12151-5:2007, ІDT). З'єднання для об'ємних гідроприводів і загального користування. Частина 5. З'єднувачі рукавів з кінцями розвальцьованими під кутом 37<град> згідно з ІSO 8434-2
ДСТУ EN ISO 13426-2:2008 (EN ІSO 13426-2:2005, ІDT). Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з'єднань. Частина 2. Геокомпозити
ДСТУ ISO 1307:2009 (ІSO 1307:2006, ІDT). Рукави гумові та пластмасові. Розміри рукавів, мінімальні та максимальні діаметри і допуски на мірні довжини рукавів
ДСТУ EN ISO 6410-1:2018 (EN ISO 6410-1:1996, IDT; ISO 6410-1:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 1. Загальні положення
ДСТУ EN ISO 6410-3:2018 (EN ISO 6410-3:1996, IDT; ISO 6410-3:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 3. Спрощене подання
ДСТУ ISO 7000:2004 (ІSO 7000:2004, ІDT). Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд
ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів
ДСТУ EN ISO 17660-1:2015 (EN ISO 17660-1:2006, IDT; ISO 17660-1:2006, IDT). Зварювання. Зварювання арматурної сталі. Частина 1. Зварні з'єднання, що несуть навантаження

Поступления с 30.09.2019 по 06.10.2019
ДБН В.2.2-41:2019. Висотні будівлі. Основні положення
ДСТУ IEC 60196:2015 (IEC 60196:2009, IDT). Стандартні частоти за ІЕС
ДСТУ IEC TS 60695-1-14:2018 (IEC TS 60695-1-14:2017, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-14. Настанова щодо різних рівнів потужності та енергії, пов'язаних з імовірністю виникнення займання та пожежі від низьковольтних ...
ДСТУ CLC/TS 50661-1:2019 (CLC/TS 50661-1:2017, IDT). Cистеми тривожної сигналізації. Системи охорони зовнішнього периметра. Частина 1. Вимоги до систем
ДСТУ EN 13411-6:2014 (EN 13411-6:2004+A1:2008, ІDT) Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 6. Асиметричний клиновой затискач
ДСТУ IEC 60034-1:2019 (IEC 60034-1:2017, IDT). Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики
ДСТУ EN 50174-2:2019 (EN 50174-2:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні установки. Частина 2. Планування та практика встановлення в будівлях
ДСТУ EN 1309-3:2019 (EN 1309-3:2018, IDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). (Зміни N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Поправки N 1, 2). Плити газові побутові. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 1562:2019 (EN 1562:2019, IDT). Литво. Ковкий чавун
ДСТУ EN 1563:2019 (EN 1563:2018, IDT). Литво. Чавун з кулястим графітом
ДСТУ EN 143:2002/Зміна N 1:2015 (EN 143:2000/А1:2006, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування
ДСТУ 3866-99. Грунти. Класифікація грунтів за ступенем вторинної солонцюватості
ДСТУ 4976:2008. Охорона навколишнього природного середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони грунтів. Основні положення
ДСТУ 7300:2013. Якість грунту. Класифікація грунтів. Терміни та визначення понять
ДСТУ 3980-2000. Грунти. Фізико-хімія грунтів. Терміни та визначення
ДСТУ 4288:2004. Якість грунту. Паспорт грунтів
ДСТУ 4362:2004. Якість грунту. Показники родючості грунтів
ДСТУ ISO 15519-2:2018 (ISO 15519-2:2015, IDT). Вимоги до схем для переробної промисловості. Частина 2. Вимірювання та контролювання

Поступления с 23.09.2019 по 29.09.2019
ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 50289-4-16:2016 (EN 50289-4-16:2012, IDT). Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії
ДСТУ EN 13956:2017 (EN 13956:2012, IDT). Гнучкі листи для гідроізоляції. Гумові та пластмасові листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення і характеристики
ДСТУ EN 1839:2017 (EN 1839:2017, IDT). Визначення границь вибуховості та граничної концентрації кисню (LOC) для займистих газів і парів
ДСТУ EN 13253:2017 (EN 13253:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання робіт з ерозійного контролювання (зміцнення берегів, зміцнення берегових укосів)
ДСТУ EN 13204:2017 (EN 13204:2016, IDT). Протипожежні та рятувальні гідравлічні інструменти подвійної дії. Вимоги щодо безпеки та робочих характеристик
ДСТУ EN 62271-104:2016 (EN 62271-104:2015, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 104. Перемикачі змінного струму для номінальної напруги понад 52 кВ
ДСТУ EN 62271-204:2016 (EN 62271-204:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 204. Струмопроводи з газовою ізоляцією на номінальну напругу понад 52 кВ
ДСТУ HD 626 S1:2012 (HD 626 S1:1996, ІDT). Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U<(індекс)0>/U (U<(індекс)m>): 0,6/1 (1,2) кВ
ДСТУ EN 12327:2017 (EN 12327:2012, IDT). Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги
ДСТУ EN 474-1:2016 (EN 474-1:2006+A4:2013, IDT; EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014, IDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимог
ДСТУ 6097:2009. Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD)
ДСТУ EN 1067:2005 (EN 1067:1997, ІDT). Клеї. Перевірка і готування проб до випробування
ДСТУ 8615:2016. Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння
ДСТУ EN 10213:2016 (EN 10213:2007 + A1:2016, IDT). Виливки сталеві для роботи під тиском
ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT). Вимоги до марковання фасованих товарів
ДСТУ EN 619:2017 (EN 619:2002+A1:2010, IDT). Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності
ДСТУ IEC/TR 62271-306:2017 (IEC/TR 62271-306:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 306. Настанова щодо ІEC 62271-100, ІEC 62271-1 та інших стандартів ІEC, пов'язаних з автоматичними вимикачами змінного струму
ГОСТ 28962-91 (ИСО 7379-83). Винты с внутренним шестигранником в головке и утолщенным стержнем. Технические условия
ГОСТ 28963-91 (ИСО 7380-83). Винты с внутренним шестигранником в полукруглой головке. Метрическая серия. Технические условия
ДСТУ EN 3-7:2014 (EN 3-7:2004+A1:2007, ІDT). Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань
ДСТУ EN 3-8:2015 (EN 3-8:2006, IDT). Вогнегасники переносні. Частина 8. Додаткові вимоги до EN 3-7 стосовно конструкції, гідравлічної міцності та механічних випробувань вогнегасників із максимально допустимим тиском, що нижче або дорівнює 30 бар
ДСТУ EN 3-9:2016 (EN 3-9:2006, IDT). Вогнегасники переносні. Частина 9. Додаткові до EN 3-7 вимоги щодо гідравлічної міцності вуглекислотних вогнегасників
ДСТУ EN 12953-12:2015 (EN 12953-12:2003, IDT). Котли жаротрубні. Частина 12. Вимоги до систем шарового спалювання твердого палива у котлах
ДСТУ EN 12953-5:2006 (EN 12953-5:2002, ІDT). Котли жаротрубні. Частина 5: Огляд під час виготовляння, документація та маркування складників котлів, що працюють під тиском
ДСТУ EN 12953-7:2006 (EN 12953-7:2002, ІDT). Котли жаротрубні. Частина 7: Вимоги до систем запалювання рідинного та газового палива для котлів
Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів УКРАВТОДОРУ станом на 25.02.2019 р.
08.04.2019. Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативних документів електроенергетичної галузі
15.02.2019. N 138/0/206-19. Щодо створення служби охорони праці підприємства (організації, установи) залежно від чисельності працівників та умов праці
21.02.2019. N 1531/3/5.1-ДП-19. Щодо необхідності отримання дозволу
22.02.2019. Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
26.12.2018. Про затвердження Правил з вогнезахисту
16.09.2019. Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 16 вересня 2019 року
05.10.2018. Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві
07.04.2019. Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
ДСТУ EN ISO 16852:2017 (EN ISO 16852:2016, IDT; ISO 16852:2016, IDT). Гасник полум'я. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та межі застосування
ДСТУ ISO 8130-10:2019 (ISO 8130-10:1998, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 10. Визначення ефективності нанесення
ДСТУ ISO 8130-12:2019 (ISO 8130-12:2019, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 12. Визначення сумісності
ДСТУ ISO 2818:2019 (ISO 2818:2018, IDT). Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним обробленням
ДСТУ ISO 11413:2019 (ISO 11413:2019, IDT). Пластмасові труби та з'єднувальні деталі. Підготування випробних зразків з'єднань між поліетиленовою (ПЕ) трубою та терморезисторною з'єднувальною деталлю
ДСТУ ISO 11414:2019 (ISO 11414:2009, IDT). Пластмасові труби та з'єднувальні деталі. Підготування випробних зразкі в з'єднань поліетиленової (ПЕ) труби/труби чи труби/з'єднувальної деталі, виконаних зварюванням встик
ДСТУ ISO 12176-1:2019 (ISO 12176-1:2017, IDT). Пластмасові труби та з'єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 1. Зварювання встик
ДСТУ ISO 12176-2:2019 (ISO 12176-2:2008, IDT). Труби та з'єднувальні деталі пластмасові. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 2. Терморезисторне зварювання
ДСТУ ISO 13951:2019 (ISO 13951:2015, IDT). Системи пластмасових трубопроводів. Випробування на опір пластмасової труби/труби чи труби/з'єднувальної деталі до розтягувального навантаження
ДСТУ ISO 13956:2019 (ISO 13956:2010, IDT). Пластмасові труби та з'єднувальні деталі. Випробування на руйнування терморезисторного сідельного з'єднання з поліетилену (ПЕ). Визначення пластичності зварного з'єднання випробуванням на відривання
ДСТУ ISO 13256-1:2004 (ІSO 13256-1:1998, ІDT). Теплові насоси з водяним джерелом. Випробування та оцінювання номінальних характеристик. Частина 1. Водоповітряні і розсолоповітряні теплові насоси
ДСТУ EN ISO 5349-1:2005 (EN ІSO 5349-1:2001, ІDT). Вібрація механічна. Вимірювання та оцінювання впливу на людину локальної вібрації. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN ISO 5349-2:2005 (EN ІSO 5349-2:2001, ІDT). Вібрація механічна. Вимірювання та оцінювання впливу на людину локальної вібрації. Частина 2. Практична настанова з вимірювання на робочому місці
ДСТУ ISO 9142:2005 (ІSO 9142:2003, ІDT). Клеї. Настанови щодо вибирання стандартних лабораторних умов старіння для випробування клейових з'єднань
ДСТУ ISO 4287:2012 (ІSO 4287:1997, ІDT + ІSO 4287:1997/Cor 1:1998, ІDT + ІSO 4287:1997/Cor 2:2005, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури
ДСТУ EN ISO 2867:2017 (EN ISO 2867:2011, IDT; ISO 2867:2011, IDT). Землерийні машини. Системи доступу
ДСТУ EN ISO 2860:2016 (EN ISO 2860:2008, IDT; ISO 2860:1992, IDT). Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів
ДСТУ ISO 8611-1:2015 (ІSO 8611-1:2011, ІDT). Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 1. Методи випробувань

Поступления с 16.09.2019 по 22.09.2019
ДСТУ EN 924:2005 (EN 924:2003, ІDT). Клеї. Клеї з розчинниками та клеї без розчинників. Визначення температури спалаху
ДСТУ EN 60335-2-31:2015 (EN 60335-2-31:2003; A1:2006; A2:2009; AC:2005, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів
ДСТУ EN 12195-3:2018 (EN 12195-3:2001, IDT). Пристрої кріплення вантажу на колісних транспорних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги
ГОСТ 3594.6-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии
ДСТУ 3669-97 (ГОСТ 26528-98) (ISO 5754:1978). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Метод випробування на згинання ударом
ДСТУ EN 62135-1:2016 (EN 62135-1:2015, IDT). Обладнання резистивного зварювання. Частина 1. Вимоги щодо безпеки побудови, виготовлення та встановлення
ДСТУ EN 60598-2-24:2016 (EN 60598-2-24:1998, IDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
ДСТУ EN 60598-2-24:2014 (EN 60598-2-24:2013, ІDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
ДСТУ EN 50406-1:2014 (EN 50406-1:2004, ІDT). Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах. Частина 1. Повітряні кабелі
ДСТУ EN 13463-3:2017 (EN 13463-3:2005, IDT). Неелектричне устатковання для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 3. Захист вогнетривким огородженням типу 'd'
ДСТУ EN 14034-2:2017 (EN 14034-2:2006 + A1:2011, IDT). Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 2. Визначення максимального ступеня зростання тиску спалаху (dp/dt)<(індекс)max> пилових хмар
ДСТУ EN 14034-3:2017 (EN 14034-3:2006 + A1:2011, IDT). Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 3. Визначення нижньої межі вибухонебезпечності LEL пилових хмар
ДСТУ EN 14373:2017 (EN 14373:2005, IDT). Системи придушення вибуху
ДСТУ EN 14491:2017 (EN 14491:2012, IDT). Захисні вентильовані системи від пилового вибуху
ДСТУ EN 14797:2017 (EN 14797:2006, IDT). Захисні вентильовані системи від вибухів
ДСТУ EN 15089:2017 (EN 15089:2009, IDT). Системи вибухоізоляційні
ДСТУ EN 15198:2017 (EN 15198:2007, IDT). Методика оцінювання небезпеки неелектричного устатковання та складників, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах
ДСТУ EN 60335-2-51:2015 (EN 60335-2-51:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання
ДСТУ ISO 6916-1:2009 (ІSO 6916-1:1995, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 1. Листові вироби
ДСТУ ISO 14617-1:2018 (ISO 14617-1:2005, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 1. Загальні відомості та індекси
ДСТУ ISO 14617-3:2018 (ISO 14617-3:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 3. З'єднання та пов'язані з ними пристрої
ДСТУ ISO 14617-4:2018 (ISO 14617-4:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 4. Приводи та пов'язані з ними пристрої
ДСТУ ISO 14617-5:2018 (ISO 14617-5:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 5. Вимірювальні прилади та пристрої керування
ДСТУ ISO 14617-8:2018 (ISO 14617-8:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 8. Клапани та амортизатори
ДСТУ ISO 14617-10:2018 (ISO 14617-10:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 10. Гідро- та пневмоперетворювачі
ДСТУ ISO 14617-11:2018 (ISO 14617-11:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 11. Пристрої для передавання тепла і теплові машини
ДСТУ ISO 14617-12:2018 (ISO 14617-12:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 12. Пристрої для відділення, очищення та змішуванн
ДСТУ ISO 14617-13:2018 (ISO 14617-13:2004, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 13. Пристрої для оброблення матеріалів
ДСТУ ISO 14617-14:2018 (ISO 14617-14:2004, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 14. Пристрої для транспортування та навантаження-розвантаження вантажів
ДСТУ ISO/TR 19480:2019 (ISO/TR 19480:2005, IDT). Поліетиленові труби та з'єднувальні деталі, використовувані для постачання газоподібних палив або води. Підготування та оцінювання зварників
ДСТУ ISO 21751:2019 (ISO 21751:2011, IDT). Пластмасові труби та з'єднувальні деталі. Випробування на руйнування терморезисторних з'єднань. Випробування на згин смуг, вирізаних із цих з'єднань

Поступления с 09.09.2019 по 15.09.2019
ДСТУ EN 50131-10:2014 (EN 50131-10:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 10. Додаткові спеціальні вимоги до трансивера підохоронного приміщення (ТПП)
ДСТУ EN 16447:2017 (EN 16447:2014, IDT). Клапани зворотні вибухозахищені
ДСТУ EN 60664-1:2015 (EN 60664-1:2007, IDT). Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування
ДСТУ EN 143:2002/Поправка N 1:2015 (EN 143:2000/АС:2005, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування
ДСТУ EN 60570:2014 (EN 60570:2003, ІDT). Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування
ДСТУ EN 13230-3:2018 (EN 13230-3:2016, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 3. Посилені шпали з подвійним блоком
ДСТУ EN 13674-1:2018 (EN 13674-1:2011 + A1:2017, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 1. Залізничні рейки Вігноле 46 кг/м та понад
ДСТУ EN 10027-1:2019 (EN 10027-1:2016, IDT). Сталь. Системи позначення. Частина 1. Назви сталі
ДСТУ EN 10027-2:2019 (EN 10027-2:2015, IDT). Сталь. Системи позначення. Частина 2. Система нумерації
ДСТУ EN 10120:2019 (EN 10120:2017, IDT). Листи та штаби сталеві для зварних газових балонів. Технічні вимоги постачання
ДСТУ EN 10263-2:2019 (EN 10263-2:2017, IDT). Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 2. Технічні умови постачання сталей, не призначених для термічного оброблення після холодного деформування
ДСТУ EN 10263-3:2019 (EN 10263-3:2017, IDT). Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 3. Технічні умови постачання цементованих сталей
ДСТУ EN 10263-4:2019 (EN 10263-4:2017, IDT). Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 4. Технічні умови постачання термічно оброблених сталей
ДСТУ CLC/TS 50134-9:2019 (CLC/TS 50134-9:2018, IDT). Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 9. Протокол ІР зв'язку
ДСТУ EN IEC 62676-5:2019 (EN IEC 62676-5:2018, IDT; IEC 62676-5:2018, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 5. Характеристики даних та якості зображення пристроїв камери
ДСТУ EN 62820-1-2:2019 (EN 62820-1-2:2017, IDT; IEC 62820-1-2:2017, IDT). Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-2. Вимоги до систем. Системи внутрішнього зв'язку будівлі з використанням Інтернет-протоколу (ІP)
ДСТУ EN 818-6:2014 (EN 818-6:2000+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Настанова з експлуатації і технічного обслуговування
ДСТУ EN 818-7:2014 (EN 818-7:2002+A1:2008, ІDT). Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Ланцюги калібровані, Клас Т (Типи Т, DAT і DT)
ДСТУ EN 13411-8:2014 (EN 13411-8:2011, ІDT). Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 8. Штампування та обжимка кінців
ДСТУ EN 13889:2014 (EN 13889:2003+A1:2008, ІDT). Скоби сталеві ковані для основних такелажних робіт. Скоби прямі та лірообразні. Клас 6. Безпечність
ДСТУ EN 16307-5:2014 (EN 16307-5:2013, ІDT). Промислові візки. Вимоги безпеки і перевірка. Частина 5. Додаткові вимоги до візків, керованих пішоходами
ДСТУ EN 16307-6:2014 (EN 16307-6:2014, ІDT). Промислові візки. Вимоги безпеки та перевіряння. Частина 6. Додаткові вимоги до транспорту для перевезення вантажів і персоналу
ДСТУ EN 50406-1:2014 (EN 50406-1:2004, ІDT). Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах. Частина 1. Повітряні кабелі
ДСТУ EN 50407-1:2014 (EN 50407-1:2004, ІDT). Кабелі багатопарні для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах цифрового доступу. Частина 1. Кабелі зовнішнього прокладення
ДСТУ 8781:2018. Поправка N 2. Виливки зі сталі. Загальні технічні умови

Поступления с 02.09.2019 по 08.09.2019
ДБН В.2.2-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДСТУ ГОСТ 10157:2019 (ГОСТ 10157-2016, IDT). Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови
ДСТУ EN 1778:2019 (EN 1778:1999, IDT). Нормативні значення показників для зварних конструкцій з термопластів. Визначення допустимих напружень та модулів для проектування виробів з термопластів
ДСТУ ГОСТ 9330:2018 (ГОСТ 9330-2016, IDT). Основні з'єднання деталей з деревини та деревних матеріалів. Типи та розміри
ДСТУ EN ISO 2692:2018 (EN ISO 2692:2014, IDT; ISO 2692:2014, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Визначенни геометричних допусків. Вимоги щодо максимуму матеріалу (MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR)
ДСТУ EN ISO 3040:2018 (EN ISO 3040:2016, IDT; ISO 3040:2016, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Конуси. Розміри та допуски
ДСТУ EN ISO 8015:2018 (EN ISO 8015:2011, IDT; ISO 8015:2011, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Принципи базових допусків
ДСТУ ISO 15519-1:2018 (ISO 15519-1:2010, IDT). Вимоги до схем для переробної промисловості. Частина 1. Загальні правила
ДСТУ EN ISO 16093:2018 (EN ISO 16093:2017, IDT; ISO 16093:2017, IDT). Верстати. Безпечність. Верстати розпилювальні для холодного різання металу
ДСТУ ISO 18251-1:2018 (ISO 18251-1:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Частина 1. Характеристики системи та обладнання

Поступления с 26.08.2019 по 01.09.2019
ДСТУ EN 303-1:2017 (EN 303-1:1999, IDT). Котли опалювальні. Частина 1. Котли опалювальні з форсунками з примусовою тягою. Термінологія, загальні вимоги, випробування та маркування (Див. Зміни)
ДСТУ EN 303-1:2017/Зміна N 1:2017 (EN 303-1:1999/A1:2003, IDT). Котли опалювальні. Частина 1. Котли опалювальні з форсунками з примусовою тягою. Термінологія, загальні вимоги, випробування та маркування
ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар
ДСТУ EN 61549:2015 (EN 61549:2003, IDT). Лампи різні
ДСТУ EN IEC 61730-1:2018 (EN IEC 61730-1:2018, IDT; IEC 61730-1:2016, IDT). Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 1. Вимоги до конструкці
ДСТУ EN IEC 61730-1:2018 (EN IEC 61730-1:2018, IDT; IEC 61730-1:2016, IDT)/Поправка N 1:2018 (EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06, IDT). Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 1. Вимоги до конструкції
ДСТУ EN 54-4:2003. Поправка. Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
ДСТУ EN 81-70:2010. Поправка. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними ...
ДСТУ 8732:2017. Поправки. Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
ДСТУ 8772:2018. Поправка. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування

Поступления с 19.08.2019 по 25.08.2019
ДСТУ EN 81-77:2015 (EN 81-77:2013, IDT). Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 77. Ліфти з урахуванням сейсмічних умов
ДСТУ EN ISO 4126-2:2013 (EN ІSO 4126-2:2003, ІDT + EN ІSO 4126-2:2003/AC:2006, ІDT). Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною
ДСТУ EN 60335-2-83:2015 (EN 60335-2-83:2002, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі
ДСТУ EN 12779:2016 (EN 12779:2015, IDT). Безпека деревообробних верстатів. Стаціонарні системи для видалення стружки та пилу. Технічні характеристики, пов'язані з безпекою та вимоги щодо безпеки
ДСТУ IEC/IEEE 62271-37-013:2016 (IEC/IEEE 62271-37-013:2015, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 37-013. Автоматичні генераторні вимикачі змінного струму
ДСТУ EN 13821:2017 (EN 13821:2002, IDT). Потенційно вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху. Визначення мінімальної енергії займання пилоповітряних сумішей
ДСТУ EN 12392:2017 (EN 12392:2016, IDT). Алюміній та алюмінієві сплави. Ковкі вироби. Спеціальні вимоги до виробів, призначених для виготовлення обладнання, що працює під тиском
ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT). Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості
ДСТУ EN 13185:2015 (EN 13185:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Перевірка герметичності з використанням пробного газу
ДСТУ EN 13625:2015 (EN 13625:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Настанова щодо вибору контрольно-вимірювального обладнання для вимірювання витоку газу
ДСТУ EN 1518:2015 (EN 1518:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Характеристика масспектрометричних детекторів
ДСТУ EN 60079-18:2017/Зміна N 1:2018 (EN 60079-18:2015/A1:2017, IDT; IEC 60079-18:2014/A1:2017, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: «герметизація «m»
ДСТУ EN 1927-3:2018 (EN 1927-3:2008, IDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис
ДСТУ EN 50131-1:2014/Зміна N 2:2017 (EN 50131-1:2006/А2:2017, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN 13120:2014/Поправка N 1:2016 (EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015, IDT). Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки
ДСТУ EN 60432-1:2014 (EN 60432-1:2000 + EN 60432-1:2000/A1:2005 + EN 60432-1:2000/A2:2012, ІDT). Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Лампи вольфрамові загального освітлення побутової та аналогічної призначеності
ДСТУ IEC 61000-3-8:2010 (ІEC 61000-3-8:1997, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-8. Норми. Передавання сигналів по низьковольтних електричних мережах. Рівні емісії, смуги частот і рівні електромагнітних завад
ДСТУ EN 16228-3:2016 (EN 16228-3:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння (ГНБ)
ДСТУ EN 50289-1-3:2016 (EN 50289-1-3:2001, IDT). Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність
ДСТУ EN 50289-1-4:2016 (EN 50289-1-4:2001, IDT). Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції
ДСТУ EN 55011:2017 (EN 55011:2016, IDT). Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання
ДСТУ EN 363:2017 (EN 363:2008, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння
ДСТУ EN 13034:2017 (EN 13034:2005 + A1:2009, IDT). Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6])
ДСТУ EN 14605:2017 (EN 14605:2005 + A1:2009, IDT). Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу
ДСТУ EN 60598-2-5:2018 (EN 60598-2-5:2015, IDT; IEC 60598-2-5:2015, IDT). Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори
ДСТУ EN 60598-2-22:2018 (EN 60598-2-22:2014; AC:2015; AC:2016-05; AC:2016-09, IDT; IEC 60598-2-22:2014; Cor2:2016, IDT). Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення
ДСТУ EN 61347-2-2:2014 (EN 61347-2-2:2012, ІDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-2. Додаткові вимоги до електронних знижувальних перетворювачів із живленням від джерела змінного або постійного струму для ламп розжарювання
ДСТУ 4156-2003. Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Методика розрахунку та вибору
ГОСТ 21216.8-93. Сырье глинистое. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке
ГОСТ 21216.9-93. Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин
ГОСТ 3594.0-93. Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 3594.3-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов натрия и калия
ДСТУ EN 795:2017 (EN 795:2012, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування
ДСТУ EN ISO 19085-1:2018 (EN ISO 19085-1:2017, IDT; ISO 19085-1:2017, IDT). Деревообробні верстати. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ ISO 14617-9:2018 (ISO 14617-9:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 9. Насоси, компресори та вентилятори
ДСТУ EN ISO 14719:2018 (EN ISO 14719:2011, IDT; ISO 14719:2011, IDT). Хімічний аналіз скла та глазурі вогнетривів. Визначення Fe<(степінь)2+> та Fe<(степінь)3+> спектрально-фотометричним методом з 1,10-фенантроліном
ДСТУ EN ISO 20484:2018 (EN ISO 20484:2017, IDT; ISO 20484:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Словник термінів
ДСТУ ISO 19443:2018 (ISO 19443:2018, IDT). Система управління якістю. Спеціальн вимоги до застосування ІSO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ІTNS)
ДСТУ ISO 21183-1:2010 (ІSO 21183-1:2005, ІDT). Стрічки конвеєрні легкі. Частина 1. Основні характеристики та застосування
ДСТУ ISO 10790:2009 (ІSO 10790:1999, ІDT). Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах. Настанови щодо вибирання, монтажу та застосування коріолісових витратомірів
ДСТУ ISO 724:2005 (ІSO 724:1993, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Основні розміри
ДСТУ ISO 16984:2006 (ІSO 16984:2003, ІDT). Плити деревні. Визначення межі міцності щодо розривання перпендикулярно до площини плити
ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT). Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)
ДСТУ ISO 3506-2:2008 (ІSO 3506-2:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки
ДСТУ ISO 4578:2008 (ІSO 4578:1997, ІDT). Клеї. Визначення стійкості до відшарування високоміцних клейових з'єднань методом плавучого валика
ДСТУ ISO 3506-3:2008 (ІSO 3506-3:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Гвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування
ДСТУ ISO 3506-4:2007 (ІSO 3506-4:2003, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні гвинти
ДСТУ EN ISO 15605:2005 (EN ІSO 15605:2004, ІDT). Клеї. Відбирання проб
ДСТУ ISO 7005-3:2010 (ІSO 7005-3:1998, ІDT). Металеві фланці. Частина 3. Фланці з мідних сплавів та комбіновані
ДСТУ EN ISO 527-1:2017 (EN ISO 527-1:2012, IDT; ISO 527-1:2012, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи
ДСТУ ISO 10439:2013 (ІSO 10439:2002, ІDT). Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ ISO 3887:2009 (ІSO 3887:2003, ІDT). Сталь. Визначання глибини зневуглецювання
ДСТУ ISO 4608:2014 (ІSO 4608:1998, ІDT). Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду для загальної призначеності. Метод визначання поглинання пластифікатора за кімнатної температури
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT). Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію ...

Поступления с 12.08.2019 по 18.08.2019
ДСТУ EN 10250-1:2008. Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10250-1:1999, ІDT)
ДСТУ EN 60998-2-1:2016 (EN 60998-2-1:2004, IDT). Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв із затискними елементами нарізевого типу
ДСТУ EN 474-5:2016 (EN 474-5:2006+A3:2013, IDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів
ДСТУ EN 474-7:2016 (EN 474-7:2006+A1:2009, IDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів
ДСТУ EN 474-9:2016 (EN 474-9:2006+A1:2009, IDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів
ДСТУ EN 474-12:2016 (EN 474-12:2006+A1:2008, IDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів
ДСТУ EN 60598-2-11:2017 (EN 60598-2-11:2013, IDT; IEC 60598-2-11:2013, IDT). Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні
ДСТУ EN 61347-2-11:2017 (EN 61347-2-11:2001; COR:2002; COR:2010, IDT; IEC 61347-2-11:2001, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках
ДСТУ EN 61347-2-13:2017 (EN 61347-2-13:2014; A1:2017, IDT; IEC 61347-2-13:2014; A1:2016, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлоді...
ДСТУ EN 365:2017 (EN 365:2004; AC:2006, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування
ДСТУ EN 12841:2017 (EN 12841:2006, IDT). Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната
ДСТУ EN 969:2008 (EN 969:1995, ІDT). Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з'єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ EN 10087:2009 (EN 10087:1998, ІDT). Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання
ДСТУ 3857-99. Арматура лінійна. Терміни та визначення
ДСТУ 7076:2009 (ІEC 60454-3-1:2002, MOD). Стрічки липкі електроізоляційні. Технічні умови на стрічки з полівінілхлоридної плівки з адгезивним шаром
ДСТУ EN 542:2005 (EN 542:2003, ІDT) Клеї. Визначення густини
ДСТУ IEC 62255-1:2010. Кабелі для цифрового зв'язку у високошвидкісних цифрових телекомунікаційних мережах доступу парні/четвіркові багатожильні та симетричні. Кабелі для зовнішнього прокладання. Частина 1. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 15035:2010 (EN 15035:2006, ІDT). Котли опалювальні. Спеціальні вимоги щодо котлів на рідкому паливі номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт, із закритою камерою згоряння
ДСТУ EN 12953-8:2006 (EN 12953-8:2001, ІDT). Котли жаротрубні. Частина 8: Вимоги до запобіжників проти надмірного тиску (див. поправки)
ДСТУ EN 60998-2-3:2016 (EN 60998-2-3:2004, IDT). Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв із затискними елементами з прошивкою ізоляції
ДСТУ EN 60745-2-16:2016 (EN 60745-2-16:2010, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів
ДСТУ IEC 60630:2010 (ІEC 60630:2005, ІDT). Лампи розжарювання. Габаритні розміри
ДСТУ 3953-2000 (ГОСТ 5950-2000). Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови
ДСТУ EN 527-3:2008 (EN 527-3:2003, ІDT). Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначання стійкості та механічної міцності конструкцій
ДСТУ EN 827:2010 (EN 827:2005, ІDT). Клеї. Метод визначення вмісту сухого залишку обумовленого та за постійної маси
ДСТУ IEC 60216-2:2015 (ІEC 60216-2:2005, ІDT). Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 2. Визначення показників нагрівостійкості. Вибір критерію випробування
ДСТУ 7364:2016. Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом
ДСТУ EN 10216-1:2016 (EN 10216-1:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
ДСТУ EN 81-21:2016 (EN 81-21:2009 + A1:2012, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках
ДСТУ EN 81-40:2016 (EN 81-40:2008, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю
ДСТУ EN 81-41:2016 (EN 81-41:2010, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рух...
ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі
ДСТУ 8289:2015. Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності
ДСТУ 7309:2019. Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови
ДСТУ EN 12953-8:2006/Поправка N 1:2017 (EN 12953-8:2001/AC:2002, IDT). Котли жаротрубні. Частина 8. Вимоги до запобіжників проти надмірного тиску
ДСТУ EN 12261:2006/Зміна N 1:2014. Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови (EN 12261:2002/A1:2006; EN 12261:2002/AС:2003, IDT)
38. N    87 від 26.03.2019.      "Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення"
39. N    91 від 03.04.2019.      "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року N 79"
40. N  179 від 08.08.2019.     "Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону"
41. N 40-701-4/5309-19 від 22.07.2019. Щодо деяких питань погодження проектної документації
42. N 40-701-(90-9)/5453-19 від 24.07.2019. Щодо деяких питань прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, збудованих без дозвільних документів на виконання будівельних робіт

© 2009-2023, ИСС Зодчий, г.Днепр, Украина

Новые документы в базе:

ДСТУ EN 60811-301:2016 (EN 60811-301:2012, IDT)
ДСТУ EN 16247-5:2016 (EN 16247-5:2015, IDT)
ДСТУ EN 12595:2018 (EN 12595:2014, IDT)
ДСТУ EN 12596:2018 (EN 12596:2014, IDT)
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 (EN ІSO 11148-2:2011, ІDT)
ДСТУ EN 10083-2:2008 (EN 10083-2:2006, ІDT)
ДСТУ IEC TS 60695-1-14:2018 (IEC TS 60695-1-14:2017, IDT)
ДСТУ EN ISO 14555:2019
ДСТУ EN ISO 15612:2019
ДСТУ EN ISO 15614-14:2019