Информационно-
справочная система

Новые документы в базе: 2016

Поступления 20.12.16
ДСТУ Б А.3.1-30:2015. Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 (EN 1993-1-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі
ДСТУ Б EN 508-1:2015 (EN 508-1:2014, ІDT). Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь
ДСТУ Б EN 1367-1:2015 (EN 1367-1:2007, ІDT). Методи випробування термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання
ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна  N2. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N2. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Зміна N 1. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами
СЦН ОТС-91. Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и технологии строительства
ДСТУ EN 13068-1:2007 (EN 13068-1:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання властивостей зображення
ДСТУ IEC 60794-1-1-2002 (ІEC 60794-1-1:2000, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Основні положення
ДСТУ 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
ДСТУ 3906-99. Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови
ДСТУ 3931-99. Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
ДСТУ 4262:2003. Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001). Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування
ДСТУ 7749:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
ДСТУ EN 62040-2:2015 (EN 62040-2:2006, IDT). Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
ДСТУ 33.112:2008. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Поправка. Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
ДСТУ EN 358-2001 (EN 358:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування
ДСТУ EN 361-2001 (EN 361:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки
ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014, ІDT). Із Змінами N 1 і N 2. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
ДСТУ EN 12016:2014 (EN 12016:2013, ІDT). Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість
ДСТУ IEC 62052-11:2012 (ІEC 62052-11:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії
ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 (ІEC 60598-2-20:2002, ІDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні
04.11.2009. Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання (та коментар ДПС України)
N  281 від 20.10.2016.    "Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів"
N  297 від 04.11.2016.    "Про утворення Робочої групи з питань впровадження та функціонування систем обліку та телеметрії, систем телемеханіки та автоматизованих систем дистанційного управління технологічними процесами (АСУ ТП) газо-, водо-, ..."
04.08.2016. N 16928/6/99-99-15-03-02-15. Щодо податкового обліку операцій при здійсненні будівництва інженерних мереж та об'єктів інженерної інфраструктури, які безоплатно передаються органу місцевого самоврядування у комунальну власність згідно з рі
ДСТУ ISO 5456-1:2006 (ІSO 5456-1:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення
ДСТУ ISO 5456-3:2006 (ІSO 5456-3:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення
ДСТУ ISO 5456-4:2006 (ІSO 5456-4:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 4. Центральне проеціювання
ДСТУ ISO 1519-2001 (ІSO 1519:1973, ІDT). Фарби і лаки. Випробовування на згин (навколо циліндричного стрижня)
ДСТУ ISO 3506-1:2006 (ІSO 3506-1:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозієтривкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки
ДСТУ ISO 12085-2001 (ІSO 12085:1996, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Параметри структурних елементів
ДСТУ ISO 6058:2003 (ІSO 6058:1984, ІDT. Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
ДСТУ ISO 6059:2003 (ІSO 6059:1984, ІDT). Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 

 05.12.2016 по 11.12.2016
 ДСТУ Б В.2.7-306:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань
 ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (взамен ВНТП-28-79)
 РД 31.31.54-92. (НАПБ В.06.014-92/510). Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 ДСТУ 7705:2015. Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять
 ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 (ГОСТ 2.317-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції
 ДСТУ IEC 60695-2-13:2009 (ІEC 60695-2-13:2000, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-13. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування матеріалів на займистість
 ДСТУ 4902.2:2007. Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 2. Механізований переносний інструмент з пневматичним приводом. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 ДСТУ 7951:2015. Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги
 ДСТУ EN 1526:2009 (EN 1526:1997+A1:2008, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо автоматичного функціонування
 ДСТУ 7950:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги
 ДСТУ EN 12975-1-2001 (EN 12975-1:2000, ІDT). Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 ДСТУ 4304:2004. Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови
 ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування
 ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT). Меблі. Загальні технічні умови
 ДСТУ 33.002:2007. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
 ДСТУ 33.114:2009. Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги
 ДСТУ 33.115:2010. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
ДСТУ 33.201:2004. Зміна N 3. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення
 ГСТУ 3-17-192-2000. Опори-стояки вертикальних апаратів. Типи, конструкції та розміри
 ГСТУ 3-17-193-2000. Опори вертикальних апаратів. Типи та основні розміри
 ГСТУ 3-17-200-2000. Пристрої для встановлення приладів вимірювання температури, рівня та тиску на стальних посудинах та апаратах. Технічні вимоги
 ДСТУ CEN/TS 15379:2014 (CEN/TS 15379:2006, ІDT). Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг
 ДСТУ EN 50131-1:2014 (EN 50131-1:2006 + EN 50131-1:2006/А1:2009 + EN 50131-1:2006/ІS2:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги
 ДСТУ EN 50136-1:2014 (EN 50136-1:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском
 27.09.2016. Про внесення змін до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
23.11.2016. Про внесення зміни до пункту 5 Типового положення про відомчу пожежну охорону
 03.03.2004. Про затвердження Типового договору оренди землі
 N  304 від 25.11.2016.    "Про утворення робочої групи з напрацювання пропозицій щодо спрощеного механізму будівництва пандусів для маломобільних груп населення"
 N  258 від 20.09.2016.    "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 року N 208"
12.12.2012. НПАОП 92.0-1.03-13. Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек (N 1398)
 12.12.2012. НПАОП 17.0-1.01-13. Про затвердження Правил охорони праці для працівників бавовняного виробництва (N 1417)
 14.12.2012. НПАОП 28.52-1.31-13. Про затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів( N 1425)
 07.02.2001. НАПБ В.06.016-2001/400. Перелік категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства

Правила технической эксплуатации и охраны труда на стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станциях
 ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.10.16)
 06.07.2005. Положення про Проект організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів
 06.07.2005. Положення про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів
 06.07.2005. Положення про Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
 27.10.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці
 31.07.2014. ОМД 33497324.005-2014. Методика проведення експертного обстеження ліфтів
 30.09.2015. Про затвердження Правил постачання природного газу
43. 21.06.2016. Про скасування нормативних документів України
 05.08.2016. Про перенесення терміну скасування в Україні міждержавних стандартів
 10.08.2016. Про перенесення терміну скасування міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
 ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 (ІSO/TR 15349-1:1998, ІDT). Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 1. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в електричній печі опору (з виділенням піку)
 ДСТУ ISO 13443:2015 (ІSO 13443:1996, ІDT). Природний газ. Стандартні умови
 ДСТУ EN ISO 16484-1:2014 (EN ІSO 16484-1:2010, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація
 ДСТУ EN ISO 16484-2:2014 (EN ІSO 16484-2:2004, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Апаратні засоби
 ДСТУ EN ISO 16484-3:2014 (EN ІSO 16484-3:2005, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 3. Функції
 ДСТУ ISO 10007:2005 (ІSO 10007:2003, ІDT). Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією
 ДСТУ ISO 8496-2002 (ІSO 8496:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробовування на розтяг кільця
 05.12.2016. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік

03.12.16

 ДСТУ EN 12882:2015 (EN 12882:2015, IDT). Стрічки конвеєрні загального призначення. Вимоги щодо електробезпеки та вогнестійкості
29.12.203. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами
23.11.2016. Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
16.11.2016. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
23.03.95. Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (див. зміни - постанова КМ від 16 листопада 2016 р. N 831)
30.12.2015. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
05.06.2013. НАПБ  Б.06.009-2013. Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона
281 від 20.10.2016.    "Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів"
280 від 18.10.2016.    "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України"
19.0.2006. НПАОП 60.1-1.04-06. Правила безпеки праці на складах палива залізниць
22.08.2006. НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
29.09.58. НПАОП 29.2-1.01-58. Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування
12.12.2012. НПАОП 24.1-1.32-13. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів
27.11.87. НПАОП 0.00-1.59-87. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
30.08.66. НПАОП 0.00-1.60-66. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
13.03.2012. Про скасування наказів стосовно НПАОП
11.10.2012. N 8781/0/4.2-9.1-9/6/12. Про включення до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 04.09.2012 N 161, Правил ...
04.04.2012. N 2744/0/4.2-6/6/12. Про здійснення наглядової діяльності
15.08.2016. Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України
29.08.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України
29.04.2016. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 29 вересня 2011 року N 1038
12.10.2004. НАПБ Б.01.009-2004. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
29.09.2003. НАПБ Б.02.010-2003. Типове положення про службу пожежної безпеки
15.03.2004. НАПБ Б.07.022-2004. Форма звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форма акта про пожежу
02.11.2015. НАПБ Б.07.030-2015. Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
21.12.2009. НАПБ В.01.010-2009/510. Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті
31.12.80. НАПБ В.01.017-80/116. Правила пожарной безопасности для предприятий торфяной промышленности. ППБО-134-80
23.05.2007. НАПБ В.01.021-97/510. Про затвердження Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
1984. НАПБ В.01.024-84/930. Правила пожарной безопасности для международных и специализированных (фирменных) выставок
ДСТУ ISO 6186:2014 (ІSO 6186:1998, ІDT). Пластмаси. Метод визначання сипучості
Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2016 року
ДСТУ ISO 5173:2009 (ІSO 5173:2000, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин

 25.11.2016

ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015. Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель
ДСТУ-Н Б А 3.1-33:2015. Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б EN 413-1:2015 (EN 413-1:2011, IDT). Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності
ДСТУ Б EN 413-2:2015 (EN 413-2:2005, IDT). Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань
ДСТУ Б EN 933-9:2015 (EN 933-9:2009+А1:2013,IDT). Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього
ДСТУ Б EN 196-8:2015 (EN 196-8:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення
ДСТУ Б EN 196-9:2015 (EN 196-9:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод
ДСТУ Б ЕN 12607-1:20I5 (EN 12607-1:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT
ДСТУ Б EN 14647:2015 (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT). Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності
ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015. Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості
ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014. Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках
ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014. Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами
ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014 (CEN/TS 1555-7:2013, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності
ДСТУ  Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002, IDT). Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей   і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
ДСТУ Б EN 451-1:2015 (EN 451-1:2003, ІDT). Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду
ДСТУ EN 50132-7:2014 (EN 50132-7:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування
ДСТУ EN 12101-3:2014 (EN 12101-3:2002 + EN 12101-3:2002/AC:2005, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення
ДСТУ EN 12101-7:2014 (EN 12101-7:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення
ДСТУ EN 50132-5-3:2014 (EN 50132-5-3:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 5-3. Аналогове та цифрове передавання відео
ДСТУ 4472:2005. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги
ДСТУ 4885:2007. Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів
ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (EN 50131-2-6:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі
ДСТУ 7302:2013. Статична електрика. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ EN 1062-1:2012 (EN 1062-1:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація
ДСТУ EN 62305-1:2012 (EN 62305-1:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
ДСТУ ГОСТ 26296:2008. Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, ІDT). Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 2. Методи випробування та критерії приймання. Додаткові вимоги
ДСТУ EN 14604:2009 (EN 14604:2005/AC:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні
ДСТУ 2148-93. Пилопродукція. Терміни та визначення
ДСТУ EN 408:2007 (EN 408:2003, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Конструкційна та клеєна шарувата деревина. Визначення деяких фізичних та механічних властивостей
ДСТУ 33.115:2010. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
ДСТУ 8537:2015. Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні умови
ДСТУ 33.302:2015. Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації
ДСТУ EN 71-8:2006 (EN 71-8:2003, ІDT). Безпечність іграшок. Частина 8. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі
N  270 від 30.09.2016.    "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 25 лютого 2005 року N 41"
N  287 від 31.10.2016.    "Про затвердження ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»
7/15-4304   від 22.03.2013. Щодо необхідності надання проектною організацією копії ліцензії на проектування засобів протипожежного захисту та систем опалення об'єктів будівництва
11.10.2004. НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
11.05.98. НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення
17.05.96. НПАОП 64.2-1.07-96. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення
17.05.96. НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях
05.10.2016. Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
13.10.2016. Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями
07.11.2016. Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж
01.04.2016. N 5/3-17/3100-16. Про видачу дозволу на викиди
10.05.2016. N 5211/2/4.4-ДП-16. Щодо служби охорони праці
1990. НПАОП 74.2-1.02-90. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах
01.03.2006. НПАОП 92.7-1.01-06. Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки
09.02.89. НПАОП 74.2-1.01-89. Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
ДСТУ ISO 5017:2014 (ІSO 5017:1998, ІDT). Вироби вогнетривкі щільні формовані. Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості
ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань (ГОСТ ИСО 10124:2002, ІDT; ІSO 10124:1994, NEQ)
ДСТУ ISO 5173:2009 (ІSO 5173:2000, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин

20.11.2016
ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва
 ДБН В.2.4-2-2005. Зміна N 1.  Полігони твердих побутових відходів.
 N  248 від 08.09.2016.    "Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг"
 N  251 від 12.09.2016.    "Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, б
 N  262 від 26.09.2016.    "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 лютого 2003 року № 27/12"
 18.07.96. НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охорони праці для видавництв і редакцій
 18.09.2013. НПАОП 25.0-1.03-13. Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів
 30.07.82. НПАОП 26.22-1.04-82. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості
 22.08.2006. НПАОП 27.4-1.12-06. Правила безпеки при виробництві та переробці титану
 13.10.2014. НПАОП 27.4-1.43-14. Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі
 23.10.2013. НПАОП 32.0-1.01-13. Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат
 05.07.83. НПАОП 28.0-1.02-83. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
 16.03.2006. НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів
 1990. НПАОП 45.2-1.02-90. Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства
 09.03.98. НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів
 14.03.97. НПАОП 45.21-1.09-97. Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»
 06.10.2000. НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг
 08.05.96. НПАОП 51.0-1.03-96. Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі
 08.05.96. НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
 Рішення N   109 - 117 НТР за період з 25.08.2016 по 06.10.2016

13.11.2016

ДСТУ ГОСТ 12345:2004. (ИСО 671-82, ИСО 4935-89). Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), ІDT)
РД 34.17.401-88. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичних установок з тиском 9 МПа і вище
Правила технической эксплуатации и охраны труда на нефтебазах
РД 34.49.104. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
ДСТУ ГОСТ 2.512:2014 (ГОСТ 2.512-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила виконання пакетів даних для передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
19.10.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (про втрату повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів)
05.06.2013. НПАОП 0.00-7.12-13. Про затвердження Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
25.01.2012. НПАОП 0.00-7.11-12. Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
12.06.2014. НПАОП 0.00-6.17-14. Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт
27.02.88. НПАОП 0.00-1.51-88. Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок
27.05.86. НПАОП 0.00-1.40-86. Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
27.12.77. НПАОП 0.00-1.06-77. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов
31.08.71. НПАОП 0.00-1.34-71. Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
07.12.77. НПАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
08.02.84. НПАОП 0.00-1.12-84. Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках
14.12.2012. НПАОП 11.1-1.15-13. Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів
24.05.90. НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)
31.05.2002. НПАОП 10.0-1.07-02. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань
20.12.93. НПАОП 10.0-7.08-93. Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт
22.04.97. НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безпеки для кондитерського виробництва
28.02.2002. НПАОП 15.8-1.27-02. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
24.04.97. НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва
24.04.97. НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва
19.07.2006. НПАОП 14.3-7.02-06. Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
04.10.86. НПАОП 10.0-7.06-86. Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах
ДСТУ ISO 15350:2004 (ІSO 15350:2000, ІDT).  Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю та сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)

02.11.2016

ГБН В.2.3-37641918-553:2013. Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції,
ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво
ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва (див. Поправки)
ГБН В.2.3-37641918-556:2015. Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
ГБН В.2.3-37641918-555:2016. Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування.
ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво
ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт.
ДСТУ EN 62305-3:2012 (EN 62305-3:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей
ГОСТ 13639-82. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий
ДСТУ EN 322:2009 (EN 322:1993, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вмісту вологи
ДСТУ EN 324-1:2008 (EN 324-1:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини
ДСТУ EN 324-2:2008 (EN 324-2:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок
ДСТУ EN 336:2003 (EN 336:1995, ІDT). Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід та тополі. Розміри. Допустимі відхили
ДСТУ EN 518:2003 (EN 518:1995, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до стандартів на візуальне сортування за міцністю
ДСТУ EN 1311-2001 (EN 1311:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень
ГСТУ 36.1-001-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж
ДСТУ ГОСТ 16042:2008. Ниппели полусферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.611:2014 (ГОСТ 2.611-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 2.612:2014 (ГОСТ 2.612-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 (ГОСТ 2.052-2006, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення
ДСТУ ГОСТ 2.511:2014 (ГОСТ 2.511-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
N  279 від 18.10.2016.    "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік"
N  283 від 24.10.2016.    "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла станом на 1 жовтня 2016 року"
7/15-12673 від 17.10.2016. "Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2016 року"
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

21.10.2016

ДБН А.3.1-9:2015. Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених  будівництвом об'єктів
ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015. Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012  (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, ІDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
ДСТУ Б В.2.6-187:2013. Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови
ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015. Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків
ДСТУ Б В.2.7-307:2015. Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація
ДСТУ Б EN 196-2:2015 (EN 196-2:2013, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу
ДСТУ Б EN 196-3:2015 (EN 196-3:2005+A1:2008, ІDT) . Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму
ДСТУ Б EN 196-5:2015 (EN 196-5:2011, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцциоланового цементу
ДСТУ Б EN 196-6:2015 (EN 196-6:2010, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу
ДСТУ Б EN 13639:2015 (EN 13639:2002+AC:2004, ІDT). Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку
ДСТУ 8539:2015. Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
ДСТУ 7555:2014. Двотавр N 19 для хребтової балки. Сортамент
ДСТУ EN 81-80:2006 (EN 81-80:2003, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах
ДСТУ EN 335-1:2010 (EN 335-1:2006, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів використання. Частина 1. Загальні положення
ДСТУ EN 54-17:2009 (EN 54-17:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання
ДСТУ ENV 1927-2:2005 (ENV 1927-2:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна
ДСТУ 3684-98. Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови
ДСТУ 4461:2005. Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування
ДСТУ 7550:2014. Профілі сталеві гарячекатані різної призначеності. Сортамент
ДСТУ EN 62305-4:2012 (EN 62305-4:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах
ДСТУ EN 12101-10:2014 (EN 12101-10:2005 + EN 12101-10:2005/AC:2007, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення
ДСТУ EN 813:2006 (EN 813:1997, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи
N  216 від 02.07.2016.    "Про затвердження Змін до деяких наказів з питань діяльності технічних комітетів стандартизації"
ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування
Класифікатор професій ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005)

16.10.2016

ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
ВНТП 01-78. Нормы технологического проектирования морских портов
ДСТУ 7750:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
ДСТУ 7751:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки
ДСТУ 7753:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ДСТУ 7752:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ДСТУ 7754:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ДСТУ 7755:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
ДСТУ 7756:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому
ДСТУ 7757:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді
ДСТУ 7758:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ДСТУ 2099-92 (ГОСТ 30021-93). Конструкції зварні. Розряди точності. Граничні відхилення лінійних розмірів, допуски форми та розташування поверхонь
ДСТУ IEC 61513:2009 (ІEC 61513:2001, ІDT). Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Загальні вимоги до систем
РД 34.04.184-75. Условия производства работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В
РД 34.04.251-88. Методика экспериментального определения оценок показателей деятельности оперативного персонала в АСУ ТП энергоблоков электростанций
РД 34.04.611-87. Типовая должностная инструкция диспетчера предприятия электрических сетей
ДСТУ 4125-2002 (ІSO 6942:1993, NEQ). Одяг для захисту від дії тепла і полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на дію теплового випромінювання
ДСТУ 4446:2005. Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ 3580-97. Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 3336-96. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги
ДСТУ IEC 60968-2001 (ІEC 60968:1999, ІDT). Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги безпеки
ДСТУ IEC 61400-1-2001 (ІEC 61400-1:1999, ІDT). Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1. Вимоги безпеки
ДСТУ 4366:2004 (ІSO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ). Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
НВН 33-5.1.02-83. Нормативы водного надзора. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
11.05.2011. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ (N 560)
04.08.2000. Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
26.07.99. Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
246 від 02.09.2016.    "Про затвердження Змін до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"
120 від 05.04.2007. "Про затвердження Зразка санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів та Методичних рекомендацій щодо його заповнення"
01.02.2005. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
17.03.2016. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі
16.03.2015. Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування
ДСТУ ISO 11064-6:2013 (ІSO 11064-6:2005, ІDT). Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування

08.10.2016
ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
ДСТУ Б Д.2.2-22:2014.  (Збірник 22). Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
ДСТУ EN 320:2007 (EN 320:1993, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Метод визначення опору витягуванню шурупів уздовж осі
ДСТУ EN 622-4:2006 (EN 622-4:1997, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит
ДСТУ EN 1939:2008 (EN 1939:2003, ІDT). Стрічки самоклейкі. Визначення адгезії відшаровуванням
ДСТУ EN 10246-14:2006 (EN 10246-14:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування
ДСТУ CEN/TR 16705:2014 (CEN/TR 16705:2014, ІDT). Захист периметру. Методологія класифікації виконання
ДСТУ CLC/TR 50531:2014 (CLC/TR 50531:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять
ДСТУ CLC/TS 50131-2-8:2014 (CLC/TS 50131-2-8:2012 + CLC/TS 50131-2-8:2012/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-8. Сповіщувачі охоронні ударні
ДСТУ CLC/TS 50131-2-10:2014 (CLC/TS 50131-2-10:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-10. Сповіщувачі охоронні контактні блокування
ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 (ІEC Guіde 111:2004, ІDT). Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби
ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014 (CEN/TR 14383-7:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 7. Проектування та управління об'єктами громадського транспорту
ДСТУ 8541:2015. Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови
ДСТУ 2393-94. Геодезія. Терміни та визначення
ДСТУ IEC 60079-6:2009 (ІEC 60079-6:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення 'о'
ДСТУ IEC 60079-2:2009 (ІEC 60079-2:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском 'р'
ДСТУ IEC 60079-5:2009 (ІEC 60079-5:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення 'q'
ДСТУ CLC/TS 50136-7:2014 (CLC/TS 50136-7:2004, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 7. Правила застосування
ДСТУ CLC/TS 50136-9:2014 (CLC/TS 50136-9:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 9. Вимоги до загального протоколу для передавання тривожних сповіщень з використанням Інтернет прото
ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 (ІEC 61000-4-2:2001, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів
ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 26184-84. Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения
ГОСТ 26474-85. Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры
01.09.2016. Нормативне забезпечення питань організації будівельного виробництва
ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT). (Проект). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій
ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, IDT). (Проект). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій
ДСТУ  Б EN 508-1:2014 (EN 508-1:2008, IDT). (Проект). Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. - Частина 1. Сталь
ДСТУ Б В.2.6-215:2016. (Проект). Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам
ДСТУ Б В.2.6-216:2016. (Проект). Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій
ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016. (Проект). Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
16.11.92. Про основи містобудування.
08.10.97. (НАПБ Б.06.005-97). Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння
14.09.2016. Про внесення змін до Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
N 630 від  14.12.2012.    "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" (див. наказ від 04.08.2016 N  237
N  237 від 04.08.2016.    "Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення"
N 40-701-(802-8)/|6873 від 18.07.2016. Щодо відповідальності у сфері містобудівної діяльності
N 40-303-(90-9)/2034 від 30.03.2016. Щодо внесення зміни даних в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт
09.07.2002. (НАПБ 03.004-2002).Про затвердження Норм оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем
26.07.2016. Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"
05.08.2016. Лист N 11535/0/14-16/13. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік
22.05.97. (НПАОП 0.00-1.32-97). Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
05.06.2001. (НПАОП 40.1-1.07-01. ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів
ДСТУ ISO 1514:2013 (ІSO 1514:2004, ІDT). Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування
ДСТУ ISO 128-1:2005(ІSO 128-1:2003, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ІSO серії 128
ДСТУ ISO 128-21:2005 (ІSO 128-21:1997, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням
ДСТУ ISO 128-22:2005 (ІSO 128-22:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок
ДСТУ ISO 128-24:2005 (ІSO 128-24:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках
ДСТУ ISO 128-30:2005 (ІSO 128-30:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види
ДСТУ ISO 128-40:2005 (ІSO 128-40:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи
ДСТУ ISO 128-44:2005 (ІSO 128-44:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розміри та перерізи на машинобудівних креслениках
ДСТУ ISO 128-50:2005 (ІSO 128-50:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів
 


  27.09.2016

ДСТУ Б ISO 21542:2013. Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища
ДСТУ-ЗТ OIML R 134-2:2010 (OІML R 134-2:2004, ІDT). Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування
ДСТУ ГОСТ 2060:2007 (ГОСТ 2060-2006, ІDT). Прутки латунні. Технічні умови
ДСТУ 3809-98. Компресори. Терміни та визначення
ДСТУ EN 179:2014 (EN 179:2008, ІDT). Будівельна фурнітура. Пристрої запасного виходу для використання на шляхах евакуації, що приводяться в дію рукояткою важеля або нажимним майданчиком. Вимоги та методи випробування
ДСТУ EN 303-5:2014 (EN 303-5:2012, ІDT). Котли опалювальні. Частина 5. Опалювальні котли на твердому паливі з ручним і автоматичним завантаженням топки і номінальною теплотворною здатністю до 500 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування
ДСТУ EN 60204-1:2014 (EN 60204-1:2006 + EN 60204-1:2006/A1:2009 + EN 60204-1:2006/AC:2010, ІDT). Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN 61386-1:2014 (EN 61386-1:2008, ІDT). Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN 1627:2014 (EN 1627:2011, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги
ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, ІDT). Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, ІDT)
ДСТУ 7808:2015. Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови
ДСТУ EN 1087-1:2007 (EN 1087-1:1995, ІDT). Плити деревинностружкові. Метод визначення тривкості до вологи. Частина 1. Випробування кип'ятінням
ДСТУ 4042-2001. Прокат арматурний. Метод випробувань на втому
ГСТУ 3-17-201-2000. Вікна оглядові стальних посудин та апаратів. Типи, конструкція та розміри. Технічні вимоги
ГСТУ 3-17-208-2000. Ємкості підземні горизонтальні дренажні. Технічні вимоги
ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
ДСТУ ISO 888:2005 (ІSO 888:1976, ІDT). Болти, гвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення (ІSO 888:1976, ІDT)
ДСТУ ISO 9606-3:2005 (ІSO 9606-3:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави
ДСТУ ISO 9606-4:2005 (ІSO 9606-4:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю
ДСТУ ISO 9606-5:2005 (ІSO 9606-5:2000, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію
ДСТУ ISO 128-34:2005 (ІSO 128-34:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках
ДСТУ ISO 1513:2014 (ІSO 1513:2010, ІDT). Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування
ДСТУ ISO 657.2-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 2. Кутики нерівнополочні. Розміри
ДСТУ ISO 657.5-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіях
ДСТУ ISO 2631-1:2004 (ІSO 2631-1:1997, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ ISO 2631-2:2004 (ІSO 2631-2:2003, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)
ДСТУ ISO 845:2007 (ІSO 845:2006, ІDT). Поропласти і пориста гума. Метод визначення уявної щільності

 


  22.09.2016

ДБН Д.2.3-8-99.  Изменение N 4. Сборник  8. Электротехнические установки
ДСТУ EN 311:2003 (EN 311:1992, ІDT). Плити деревностружкові. Міцність поверхні деревностружкових плит. Метод випробовування
ДСТУ prEN 385-2001 (prEN 385:2001, ІDT). З'єднання дерев'яних конструкцій шипові. Функціональні та мінімальні виробничі вимоги
ДСТУ EN 1943:2008 (EN 1943:2002, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання статичної адгезії під час зсування
ДСТУ EN 12084:2005 (EN 12084:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації
ДСТУ EN 12096:2005 (EN 12096:1997, ІDT). Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації
ДСТУ EN 14450:2007 (EN 14450:2005, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до зламування. Шафи для безпечного зберігання
ДСТУ EN 10025-2:2007 (EN 10025-2:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей
ДСТУ EN 12337-2:2008 (EN 12337-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло хімічно зміцнене вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
ДСТУ EN 13024-2:2008 (EN 13024-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло загартоване боросилікатне захисне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
ДСТУ EN 50518-1:2014 (EN 50518-1:2013, ІDT). Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 1. Вимоги до розташування та конструкції
ДСТУ EN 10080:2009 (EN 10080:2005, ІDT). Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги
16.06.2012. Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України
17.10.2012. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
23.08.2016. Про внесення змін до пункту 7 Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії
12.07.2016. Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку
28.08.2003. НПАОП 26.30-1.04-03. Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

ДСТУ EN ISO 7200:2005 (EN ІSO 7200:2004, ІDT). Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах
ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT). Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення
ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту
ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення систем енергетичного менеджменту
ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова
ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова
ДСТУ ISO 12944-5:2015 (ІSO 12944-5:2007, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
ДСТУ EN ISO 9863-2:2007 (EN ІSO 9863-2:1996, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу за обумовленими тисками

 


  22.08.2016 - 28.08.2016
Перелік чинних (станом на 01.07.2016) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
ДСТУ EN 10207:2010 (ЕN 10207:2005, IDT). Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків
ДСТУ EN 13862:2008 (EN 13862:2001, ІDТ). Машини для обробляння підлоги. Безпека (замінений на ДСТУ EN 13862:2014)
ДСТУ IEC 60502-1:2009 (ІEC 60502-1:2004, ІDT). Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ до 30 кВ. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ і 3 кВ
ДСТУ EN 326-1:2006 (EN 326-1:1994, ІDT). Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Відбирання та вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування
ДСТУ EN 10228-1:2005 (EN 10228-1:1999, ІDT). Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магніто-порошковий
ДСТУ EN 352-1:2002 (EN 352-1:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 1. Протишумові навушники
ДСТУ EN 352-2:2002 (EN 352-2:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки
ДСТУ EN 352-4:2004 (EN 352-4:2001, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 4. Навушники протишумові рівнезалежні
ДСТУ EN 352-5:2005 (EN 352-5:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 5. Навушники протишумові з системою активного зниження шуму
ДСТУ EN 24869-1:2002 (EN 24869-1:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 1. Суб'єктивний метод вимірювання акустичної ефективності
ДСТУ EN 352-3:2002 (EN 352-3:1996, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 3. Протишумові навушники, приєднані до промислової захисної каски
ДСТУ EN 352-6:2005 (EN 352-6:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові з електричним звуковим вхідним контуром
ДСТУ EN 352-7:2005 (EN 352-7:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові рівнезалежні
ДСТУ EN 54-1:2014 (EN 54-1:2011, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ
ДСТУ EN 1143-1:2014 (EN 1143-1:2012, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи
ДСТУ EN 15004-1:2014 (EN 15004-1:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування
ДСТУ EN 15004-10:2014 (EN 15004-10:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина ІG-541
ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 (CEN/TR 15276-1:2009, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань
ДСТУ CLC/TS 50131-9:2014 (CLC/TS 50131-9:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 9. Перевірка тривожного сповіщення. Методи та принципи
N  188 від 30.06.2016.    Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47
ДСТУ EN ISO 20345:2009 (EN ІSO 20345:2004/AC:2005/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови
ДСТУ EN ISO 7200:2005 (EN ІSO 7200:2004, ІDT). Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах
ДСТУ Б В.2.3-30:2015. Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Коментар до Зміни N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.08.2016)
ДСТУ ГОСТ 25681:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера поворотные. Конструкция
ДСТУ ГОСТ 16046:2008. Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005 / Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201:2005 Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС
ДСТУ CLC/TS 50131-7:2014 (CLC/TS 50131-7:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування
ДСТУ ISO 6507-1:2007 (ІSO 6507-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування
ДСТУ ГОСТ 1173:2007  (ГОСТ 1173-2006, ІDT). Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови
ДСТУ IEC 62053-23:2012  (ІEC 62053-23:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3)
ДСТУ IEC 60245-4:2002  (ІEC 60245-4:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). Плити газові побутові. Загальні технічні умови
РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки
НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016. Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності
ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005). Зміна N 1. Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
ГОСТ 8467-83. Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геолого-разведочного бурения. Технические условия
ДСТУ 8540:2015. Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
ДСТУ IEC 60794-3-2002 (ІEC 60794-3:1998, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 3. Кабелі для прокладання в канали кабельної каналізації, у грунт і підвісні кабелі. Групові технічні умови
N 40-19-864 від 12.03.2014. Щодо накладання штрафних санкцій за самовільне будівництво та експлуатацію таких об'єктів
N 40-16-403 від 03.02.2014. Щодо роз'яснення законодавства у сфері містобудування
N 40-12-226 від 22.01.2014. З питань консервації та розконсервації об'єктів та будов, процедури надання дозволу на виконання будівельних робіт та його анулювання
N 40-16-3297 від 06.08.2014. Щодо відповідальності за виконання робіт без відповідного права на їх виконання, а також за провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, без ліцензії
N 40-17-484 від 30.01.2012. Щодо порушень в сфері будівництва
N 40-203-19/7034 від 30.07.2015. Щодо надання інформації стосовно відстаней і відступів, які мають бути забезпечені при здійсненні забудови земельних ділянок приватного сектору
N 40-701-(90-7)/7368 від 07.08.2015. Щодо скасування декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт
N 40-401-16/8143 від 04.09.2015. Щодо дотримання будівельних норм
N 40-701-(90-7)/8575 від 21.09.2015. Щодо здійснення контролю за виконанням будівельних робіт відповідно до проектної документації, а також відповідальності забудовника за виконання будівельних робіт без затвердженої проектної документації
N 40-701-19/8827 від 29.09.2015. Щодо знесення об'єктів нерухомості під час виконання підготовчих робіт
N 40-70-2015-1655 від 08.10.2015. Щодо необхідності отримання документів, які дають право на виконання будівельних робіт, під час здійснення робіт з модернізації, технічного переоснащення та ремонту водопровідних та каналізаційних станцій
N 40-701-19/9145 від 09.10.2015. Щодо правомірності здійснення заходу державного архітектурно-будівельного контролю
N 40-701-16/9149 від 09.10.2015. Щодо демонтажу ліній електропередач
N 40-701-19/9869 від 06.11.2015. Щодо містобудівної діяльності
N 40-701-19/10495 від 04.12.2015. Щодо звіту про проведення технічного огляду садового будинку
N 40-702-2015-1733/1 від 10.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
N 40-70-2015-1829 від 10.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
N 40-70-2015-1853 від 18.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
N 40-701-19/10947 від 24.12.2015. Щодо необхідності зазначення кадастрового номера земельної ділянки у декларації про готовність до експлуатації об'єкта, збудованого без дозволу на виконання будівельних робіт
N 40-701-(90-8)/176 від 12.01.2016. Щодо договірних відносин у будівництві
N 40-701-(90-9)/312 від 17.01.2016. Щодо прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію
N 40-701-(90-9)/315 від 17.01.2016. Щодо питань у сфері містобудування
N 40-70-2016-47 від 22.01.2016. Щодо проведення перевірок
N 40-70-2016-65 від 26.01.2016. Щодо проектної документації
N 40-70-2016-94 від 02.02.2016. Щодо мінімальної відстані від житлового будинку до межі сусіда і мінімальної протипожежної відстані
N 40-701-(90-9)/759 від 05.02.2015. Щодо необхідності отримання дозвільних документів
N 40-701-(90-9)/1088 від 17.02.2016. Щодо оплати робіт із технічної інвентаризації
N 40-701-16/1618 від 09.03.2016. Щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
N 40-70-2016-198 від 10.03.2016. Щодо категорії складності об'єктів будівництва
N 40-701-12/2082 від 17.03.2016. Щодо реєстрації декларації про початок будівельних робіт
N 40-701-12/2495 від 28.03.2016. Щодо порядку реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт
N 40-303-(90-9)/2634 від 30.03.2016. Щодо внесення зміни даних в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт
N 40-303-(90-9)/3268 від 07.04.2016. Декларативний принцип у сфері містобудування
N 40-701-(90-8)/3515 від 13.04.2016. Самочинне будівництво: невиконання припису дабі
N 40-701-(802-8)/3764 від 19.04.2016. Щодо прийняття самочинно збудованого об'єкта будівництва в експлуатацію
N 40-701-(90-8)/4237 від 29.04.2016. Щодо наведення недостовірних даних у декларації
N 40-701-(802-8)/4416 від 10.05.2016. Щодо встановлення огорожі
N 40-701-(90-9)/4579 від 16.05.2016. Щодо відповідальності за виконані роботи з порушенням
N 40-701-(802-8)/6077 від 30.06.2016. Щодо визначення категорії складності
N 40-701-12/6354 від 04.07.2016. Щодо проведення робіт з демонтажу
ДСТУ ISO 7573:2006  (ІSO 7573:1983, ІDT). Кресленики технічні. Специфікація

ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води
ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT). Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю
ДСТУ EN 10277-2:2014 (EN 10277-2:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності
ДСТУ EN 10277-4:2014 (EN 10277-4:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 4. Цементовані сталі
ДСТУ EN 14127:2014 (EN 14127:2011, ІDT). Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
ДСТУ EN 382-1:2003 (EN 382-1:1992, ІDT). Плити деревноволокнисті. Визначання поверхневого поглинання. Частина 1. Метод випробовування деревноволокнистих плит, вироблених сухим способом
ДСТУ EN 10016-2:2006 (EN 10016-2:1994, ІDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності
ДСТУ EN 383:2003 (EN 383:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Визначання міцності з'єднання та основних значень для штифтових кріпильних елементів
ДСТУ EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу
ДСТУ EN 313-1:2003 (EN 313-1:1992, ІDT). Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація
ДСТУ EN 314-2:2006 (EN 314-2:1993, ІDT). Фанера. Якість з'єднання. Частина 2. Технічні вимоги
ДСТУ EN 10016-1:2006 (EN 10016-1:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги
08.09.97. Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності.
31.08.2016. Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою ...
01.08.2016. Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки ...
20.07.2016. Про деякі питання реалізації статті 14-1 Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію
28.07.2016. Про затвердження Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування
20.10.2015. N 3553/0/5.2-05/6/15. Щодо навчання, призначення відповідального за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском
06.11.2015. N 4175/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо навчання з питань охорони праці та проведення інструктажів
17.12.2015. N 5802/0/4.4-06/6/ДП-15. Про проведення стажування (дублювання) на підприємстві
21.09.2015. N 2838/0/5.1-08/6/ДП-15. Щодо улаштування електрощитової
05.01.2016. N 63/4/4.4-ДП-16. Щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці
02.12.2015. N 5159/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо правових відносин між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
02.10.2015. N 02-14502/261. Щодо розміщення ввідної розподільної шафи в адміністративній будівлі
20.12.2011. Про затвердження положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
НАПБ В.05.025-2006/111. Протипожежний захист складів, систем паливоподачі та пилоприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007)
ДСТУ EN ISO 15614-1:2014. Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів (EN ІSO 15614-1:2004 ...)


  23 .08.2016 - 18.09.2016
 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

 


15.08.2016 - 21.08.2016
 ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 3. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 N  150 від 13.06.2016.    "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"
 N  113 від 04.05.2016.    "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
 N  128 від 17.05.2016.    "Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації"
 21.01.2015. Повідомлення щодо скасування державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них
 Господарський процесуальний кодекс України
 ДСТУ ISO 1101:2009 (ІSO 1101:2004, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття

 


  08.08.2016 - 14.08.2016
 ОСТ 26-02-1015-85. Крепление труб в трубных решетках
 ДСТУ EN 2:2014 (EN 2:1992 + EN 2:1992/A1:2004, ІDT). Класифікація пожеж
 ДСТУ EN 54-13:2014 (EN 54-13:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи
 ДСТУ EN 12101-8:2014 (EN 12101-8:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани
 ДСТУ EN 15004-7:2014 (EN 15004-7:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина ІG-01
 ДСТУ EN 15004-8:2014 (EN 15004-8:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина ІG-100
 ДСТУ EN 15004-4:2015 (EN 15004-4:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125
ДСТУ EN 15725:2015 (EN 15725:2010, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 ДСТУ EN 15725:2015/Поправка N 1:2015 (EN 15725:2010/АС:2012, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 N  192 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016 «Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини»
 N  193 від 01.07.2016.    "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-181:2009 «Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови»
 N  194 від 01.07.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  195 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг»
 N  197 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016 «Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону»
 N  198 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT)
 N  199 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту"
 N  200 від 01.07.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  209 від 01.07.2016.    "Про утворення технічного комітету стандартизації «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»
 N  211 від 01.07.2016.    "Про утворення технічного комітету стандартизації «Будування мостів»
 N  212 від 02.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 «Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів»
 N  213 від 02.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»
 N  214 від 02.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 «Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах»
 N  215 від 02.07.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  217 від 02.07.2016.    "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»
 N  218 від 02.07.2016.    "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 320 «Об’єкти спеціального призначення»
 N  219 від 02.07.2016.    "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 321 «Будування мостів»
 N  220 від 08.07.2016.    "Про затвердження ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
 N  221 від 08.07.2016.    "Про затвердження ДБН В.2.3-35:2016 «Мости та труби. Дерев’яні конструкції. Проектування»
 11.07.85. НПАОН 00.0-5.05-85. Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин
 01.04.89. НПАОП 40.1-5.16-89 (НАОП 1.1.10-5.16-89). Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач
ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 (EN ІSO/ІEC 17043:2010, ІDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій


 


  01.08.2016 - 07.08.2016
 ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015. Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення
 ДСТУ 1.13:2015. Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України
 22.05.2003. Про землеустрій
 N  236 від 28.07.2016.    "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (станом на 1 липня 2016 року)"
 24.12.2014. N 9272/0/3.2-06/06/14. Якими регламентуючими документами слід користуватися під час роботи транспорту у кар’єрі?
 Використання запобіжного пояса
 01.02.2015. Питання стосунків орендарів з орендодавцями в сфері пожежної безпеки
 ДСТУ ISO 14040:2013 (ІSO 14040:2006, ІDT). Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
 Примірний порядок атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці
 Журнал обліку та зберігання засобів захисту
 14.07.2016. Інформаційна довідка про нормативно-правове регулювання з питань містобудування, архітектури та планування територій у 2015 - 2016 роках
 13.07.2016. Про припинення повноважень Мінрегіону у сфері стандартизації
 13.07.2016. Щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок
14.07.2016. Щодо визначення окремих параметрів містобудівних умов та обмежень
 ЗБІРНИК ПРИМІРНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (528 шт.)

 


26.07.2016 - 31.07.2016
 ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015. Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств
 ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій
 ДСТУ Б EN 13416:2013 (EN 13416:2001, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків
 ДСТУ Б EN 13084-1:2014 (EN 13084-1:2007, ІDT). Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги
 ДСТУ 7806:2015. Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
 ДСТУ 7807:2015. Прокат калібрований. Загальні технічні умови
 ДСТУ 7809:2015. Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
 ДСТУ EN 12583:2013 (EN 12583:2000, ІDT). Системи транспортування газу. Станції компресорні. Настанови щодо проектування та експлуатування
ДСТУ ГОСТ 10632:2009 (ГОСТ 10632-2007, ІDT). Плити деревинно-стружкові. Технічні умови
 ДСТУ EN 10111:2008 (EN 10111:1998, ІDT). Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання
 ДСТУ EN 13255:2008 (EN 13255:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів
 ДСТУ 33.403:2005. Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи контролювання
 ДСТУ EN 1291-2002 (EN 1291:1998, ІDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання
 ДСТУ 3309-96 (ГОСТ 30275-96). Маніпулятори для контактного точкового зварювання. Загальні технічні умови
 ДСТУ 4237-1-2:2014 (ІEC 60332-1-2:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям поперед
 ДСТУ EN 54-16:2012 (EN 54-16:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування
 ДСТУ IEC 60245-6:2005 (ІEC 60245-6:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Кабелі для зварювальних електродів
 11.03.2016. N 2531/2/4.4-ДП-16. Щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці при прийнятті на роботу
 25.03.2016. N 3328/2/5.2-ДП-16. Щодо навчання, призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском
 30.12.2015. N 6374/0/4.4-06/6/ДП-15. Про створення служби охорони праці на підприємстві
 05.11.2015. N 4137/0/5.3-9/6/ДП-15. Щодо вимог п. 24 додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою ...
 20.08.2015. N 354-05-3. Щодо доцільності утворення спеціальної комісії для проведення повторного спеціального розслідування випадку смерті працівника, яка настала внаслідок отриманої раніше травми на виробництві
 18.12.2015. N 5820/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо системи управління охороною праці на підприємстві
 05.09.2014. N 6785-6/5-10/6/14. Про надання роз'яснень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві та зазначення результатів перевірок в актах за формою Н-5
 ДСТУ ISO 7005-2:2005 (ІSO 7005-2:1988, ІDT). Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні
 ДСТУ ISO 5667-6:2009 (ІSO 5667-6:2005, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків
 ДСТУ ISO 13600-2001 (ІSO 13600:1997, ІDT). Системи енергетичні технічні. Основні положення
 ДСТУ ISO 10209-1:2009 (ІSO 10209-1:1992, ІDT). Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників
 ДСТУ EN ISO 4957:2007 (EN ІSO 4957:1999, ІDT). Сталі інструментальні. Технічні умови

 

 18.07.2016 - 25.07.2016
 ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N1. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 ДСТУ Б Д .2.3-10:2012. Зміна N 1. Збірник 10. (ДБН Д .2.3-10-99,МОD). Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку
 ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 ДСТУ Б Д.2.2-22:2014.  (Збірник 22). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 ДСТУ Б Д.2.2-6:2016.  (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 ДСТУ Б Д.2.2-8:2016.  (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 ДСТУ Б Д.2.2-26:2016.  (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 ДСТУ 7201:2010 (EN 81-72:2003, MOD). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
 N  118 від 06.05.2016.    "Про скасування наказу Мінрегіону від 23 жовтня 2012 року N 540 та внесення зміни до наказів Мінрегіону від 26 серпня 2011року N 169 та від 18 січня 2012 року N 32 (із зміною)"
 N  122 від 11.05.2016.    "Про затвердження Зміни № 2 ДБН В.2.3-18-2007 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"
 N  196 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-319:2016 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань"
 N  201 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 "Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Наст
 N  202 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 "Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах"
 N  203 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-42:2016 "Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу"
 N  204 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-82:2016 "Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом"
 N  205 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-43:2016 "Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м"
 N  206 від 01.07.2016.    "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови"
 N  207 від 01.07.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13198:2016 Малі архітектурні форми бетонні. Загальні технічні умови (EN 13198:2003, IDT"
 N  227 від 14.07.2016.    "Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону"
 8/9-2218-15   від 29.07.2015 "Щодо фінансування робіт з капітального ремонту будинку"
 ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.07.2016 р.)
 ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.07.16)
 12.04.2016. Про внесення змін до глави 4.4 розділу 4 Правил улаштування електроустановок
 12.04.2016. Про внесення змін до глав 3.1 та 3.2 розділу 3 Правил улаштування електроустановок
 08.12.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 4 Правил улаштування електроустановок
 08.12.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 5 Правил улаштування електроустановок
 18.11.2015. Про визнання нормативних документів колишнього СРСР такими, що не застосовуються на території України
 19.02.2015. Про визнання нормативних документів колишнього СРСР такими, що втратили чинність на території України
 13.11.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Правил улаштування електроустановок (глави 3.3 та 3.4 )
 25.03.2016. Щодо перегляду і застосування Правил улаштування електроустановок
 27.07.2015. Про надання роз'яснень стосовно підпорядкування енергетичного відділу заступнику директора, а не головному інженеру
 19.04.2016. Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв'язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)
 Господарський кодекс України
 18.07.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2016 року
 Рішення N    70 - 97 НТР за період з 26.05.2016 по 17.06.2016

11.07.2016 - 17.07.2016
ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту
РД 31.52.22-88. Правила технической эксплуатации судоподъемных сооружений
3. 25.12.2015. Про публічні закупівлі
 N  145 від 13.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 «Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків»
 N  146 від 13.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»
 N  147 від 13.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів України"
N  148 від 13.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей»
 N  149 від 13.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 «Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги»
 N  150 від 13.06.2016.    "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"
 N  151 від 14.06.2016.    "Про прийняття «Змін» національних стандартів"
N  152 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 «Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів»
 N  153 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-9:2016 «Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням»
 N  154 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 «Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки»
N  155 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість»
 N  156 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016 «Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей»
 N  157 від 14.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 «Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг»
 N  158 від 15.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»
 N  159 від 15.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-39:2016 «Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель»
 N  161 від 17.06.2016.    "Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»
 N  162 від 17.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1304:2016"
 N  163 від 17.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
N  165 від 17.06.2016.    "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-135:2014 «Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови»
N  166 від 17.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  167 від 17.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 197-2:2016"
 N  168 від 17.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  169 від 17.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-312:2016"
 N  170 від 17.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
N  174 від 21.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2.-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування»
 N  176 від 23.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту"
 N  178 від 24.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»
 N  180 від 24.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
N  181 від 24.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  182 від 24.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд»
 N  183 від 24.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1537:2016 Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери ґрунтові (EN 1537:2013, IDT)"
 N  184 від 24.06.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N  185 від 29.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд»
 N  186 від 29.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 «Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу»
N  187 від 29.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.2-3:2016 «Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд»
 N  189 від 30.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 «Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги»
N  190 від 30.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 «Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів»
N  179 від 24.06.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 «Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд»
 N  164 від 17.06.2016.    "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013 «Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами»
N  138 від 06.06.2016.    "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»
03.12.2004. Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації
Кодекс України про адміністративні правопорушення
 Цивільний процесуальний кодекс України
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
 

 27.06.2016 - 10.07.2016

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014. Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа
 ДСТУ Б В.2.7-83:2014. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 ДСТУ Б EN 14509:2014 (EN 14509:2006, ІDT + EN 14509:2006/AC:2008, ІDT). Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови
 ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). (Проект). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 ВСН 7-82. Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог
 ДСТУ EN 10002-1:2006 (EN 10002-1:2001, ІDT). Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури
 ДСТУ EN 10045-1:2006 (EN 10045-1:1990, ІDT). Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування
 ДСТУ EN 10067:2006 (EN 10067:1996, ІDT). Штабобульб гарячекатаний. Розміри та допуски на розміри, форму і масу
 ДСТУ 7306:2013. Стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні. Загальні технічні умови
 ДСТУ 7372:2013 (EN 13252:2000, MOD). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах
 ДСТУ 4500-1:2008. Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять
 ДСТУ IEC 62053-11:2012 (ІEC 62053-11:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2)
 ДСТУ 2896-94 (ГОСТ 30315-95). Електробури і комплектувальні вироби. Вимоги безпеки
 ДСТУ IEC 62053-21:2012 (ІEC 62053-21:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 та 2)
 ГОСТ 3.1120-83. ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
 ГКД 34.03.106-2003. Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду
 ГОСТ 26250-84. Трубы бурильные для снарядов со съемными керноприемниками. Технические условия
 ГСТУ 3-071-2004. Апарати кожухотрубчасті теплообмінні та повітряного охолодження. Кріплення труб в трубних решітках
 РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
 ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования
 N  132 від 27.05.2016.    "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності"
 7/15-2930 від 21.03.2016. "Щодо вартості експлуатації орендованої будівельної техніки"
 НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестацiї зварникiв
01.04.64. НПАОП 85.131.1264. Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік , відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій (див. документ від 28.12.1984. "Санитарные правила ..."
 28.12.1984. Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала
 ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ІSO 6506-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування

 

 20.06.2016 - 26.06.2016
 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Зміна N1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 ДСТУ 1.14:2015. Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації
 ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
 ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання
ОСТ 26-2079-80. Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Выбор методов неразрушающего контроля
 ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия
 N  115 від 05.05.2016.    "Про затвердження ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"
 N  116 від 06.05.2016.    "Про прийняття "Змін" національних стандартів"
 N  117 від 06.05.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N   84 від 06.04.2016.    "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"
 Рішення N     9 - 18 НТР від 17.03.2016
 Рішення N    36 - 69 НТР за період з 16.05.2016 по 26.05.2016

 

13.06.2016 - 19.06.2016
 ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDТ ). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд
 ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 ДСТУ EN 12599:2005 (EN 12599:2000, ІDT).  Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря
 ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий
 ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
 ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов

ВСН 279-71. Указания по применению фторопластовых уплотнительных материалов в санитарной технике
 ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
 ВСН 347-75. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций
 ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования
 ГОСТ 12.1.035-81. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
 ГОСТ 12.1.051-90. ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
 ГОСТ 12.2.007.2-75. ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
 ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
 ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
 ГОСТ 12.2.007.5-75. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
 ГОСТ 12.2.007.8-75. ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
 ГОСТ 12.2.007.12-88. ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности
 ГОСТ 12.2.007.14-75. ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
 ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
 ГОСТ 12.2.096-83. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
 РД 26-07-263-86. Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов
 РД 24.207.02-90. Приварка арматуры к трубопроводу. Технические требования
 ОСТ 26-07-755-86. Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования
N   97 від 22.04.2016.    "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону"
 N  134 від 30.05.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-309:2016 "Ґрунти, укріплені в'яжучим. Методи випробувань"
N  135 від 31.05.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1433:2016 "Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності (EN 1433:2002, ІD

06.06.2016 - 12.06.2016
 ДСТУ EN 12599:2005 (EN 12599:2000, ІDT).  Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря
ГОСТ 10493-81. Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Р<(индекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 ГОСТ 10494-80. Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 ГОСТ 11447-80. Шпильки упорные на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 ГОСТ 11823-91. Клапаны обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 ГОСТ 11881-76. ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
 ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
 ГОСТ 12.2.101-84. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции
 ГОСТ 12.3.001-85. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
 ГОСТ 12521-89. Затворы дисковые. Основные параметры
 ГОСТ 12532-88. Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры
 ГОСТ 12547-76. Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры
 ГОСТ 12678-80. Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
 ГОСТ 12816-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р<(индекс)у> от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см<(степень)2>). Общие технические требования
 ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
 ГОСТ 13252-91. Затворы обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 ГОСТ 13547-79. Затворы дисковые на Р<(индекс)у> до 2,5 МПа (25 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 ГОСТ 13846-89.  Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
 ГОСТ 13977-74. Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
 ГОСТ 14187-84. Краны конусные. Строительные длины
 ГОСТ 14715-88. Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры
 ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
 ГОСТ 15763-91. Соединения трубопроводов резьбовые на Р<(индекс)у> до 63 МПа (до <~=> 630 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 ГОСТ 18460-91. Пневмоприводы. Общие технические требования
 ГОСТ 21345-78. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление Р<(индекс)у> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана по ГОСТ 21945-76
 ГОСТ 21972-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды
ГОСТ 21975-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номенклатура корпусных деталей
 ГОСТ 22223-76. Устройства запорные для манометра. Основные параметры
 ГОСТ 22309-77. Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
 ГОСТ 22413-89. Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры
ГОСТ 22445-88. Затворы обратные. Основные параметры
 ГОСТ 22642-88. Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры
 ГОСТ 22643-87. Арматура из пластмасс. Основные параметры
 ГОСТ 23866-87. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
ГОСТ 24570-81. Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
 ГОСТ 24856-81 (ИСО 6552-80). Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения
 ГОСТ 24990-81. Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры
 ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
 ГОСТ 25197-82. Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры
 ГОСТ 25198-82. Оборудование вакуумное. Соединения вакуумных трубопроводов. Установочные размеры
ГОСТ 25923-89. Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры
 ГОСТ 26304-84. Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия
8117-89. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент
ГОСТ 28289-89. Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 ГОСТ 28308-89. Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 ГОСТ 28908-91. Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины
 ГОСТ 4.114-84. СПКП. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
 ГОСТ 4.411-86. СПКП. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей
 ГОСТ 5260-75. Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования
 ГОСТ 5761-74. Клапаны на условное давление Р<(индекс)у> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 ГОСТ 9064-75. Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 <град>С. Типы и основные размеры
 ГОСТ 9065-75. Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 <град>С. Типы и основные размеры
 ГОСТ 9702-87. Краны конусные и шаровые. Основные параметры
 ГОСТ 9789-75. Клапаны предохранительные пружинные, полноподъемные фланцевые стальные на Р<(индекс)у> <~=> 1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см<(степень)2>). Технические условия

 

30.05.2016 - 05.06.2016

ДСТУ-Н Б А.3.1-26:2014. Настанова з технології зварювання і контролю якості зварних з'єднань при будівництві промислових трубопроводів
ДСТУ Б В.2.6-204:2015. Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд
ДСТУ Б В.2.6-206:2015. Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будівель та споруд
 ГОСТ 27776-88. Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры
 ГОСТ 28313-89. Экскаваторы карьерные роторные. Методы расчета производительности
 ГОСТ 28259-89. Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования
 ДСТУ 3318-96 (ГОСТ 30261-96). Устатковання для зварювання кільцевих швів. Типи, основні параметри та розміри
 ДСТУ ГОСТ 22512:2008. Фланцы с шипом или пазом стальные на Р<(індекс)у> до 6,4 МПа (64 кгс/см<(степінь)2>) и D<(індекс)у> до 300 мм. Присоединительные размеры
 ДСТУ 2750-94 (ГОСТ 21694-94). Устаткування зварювальне механічне. Загальні технічні умови
 ДСТУ 4216:2003 (ІEC 60332-1:1993, MOD). Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю
ДСТУ EN 13241-1:2013 (EN 13241-1:2003 + A1:2011, ІDT). Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту
 ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання
 N   87 від 08.04.2016.    "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 року N 358"
30.03.2016. Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку

23.05.2016 - 29.05.2016
Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв'язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)

ДСТУ IEC 60320-1:2005 (ІEC 60320-1:2001, ІDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 30.11.2011. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
 16.12.2015. Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання
 21.12.2015. Про затвердження Правил користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони України
 04.08.2015. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також ...


 

16.05.2016 - 22.05.2016
 Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю
 ПР-Д.0.06.555-13. Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації
 N   79 від 31.03.2016.    "Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації"
 N   80 від 01.04.2016.    "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80"
 N   83 від 05.04.2016.    "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15 червня 2001 року N 97/298/124"
 N  102 від 27.04.2016.    "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації  ТК 318 "Будівництво об'єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу"
 Рішення N    20 - 35 НТР за період з 19.04.2016 по 21.04.2016
 12.04.2016. Щодо застосування генерального плану населеного пункту при визначенні та наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
 Справочник проектировщика. Выпуск 1. Типовые должностные инструкции работников проектной организации
Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций

 

 09.05.2016 - 15.05.2016
ГСТУ 78.11.001-98. Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги

ГСТУ 78.11.002-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисне скло. Класифікація
ГСТУ 78.11.007-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Двері захисні. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому
 ГСТУ 78.11.008-2001. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 ГСТУ 78.11.009-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Тамбур-шлюзи. Загальні технічні умови
 Р В.2.3-03450778-857:2015. Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
 Р В.2.3-03450778-858:2015. Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану
 ДСТУ EN 10219-1:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10219-1:2006, ІDT)
ДСТУ EN 10219-2:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики (EN 10219-2:2006, ІDT)
 Справочник "СТАЛИ"
 Методическое руководство по организации труда инженерно-технических работников и служащих строительных организаций
 N   74 від 29.03.2016.    "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 30 грудня 2015 року N 363"
 N   81 від 04.04.2016.    "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту, Мінпромполітики, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року N 141/212/91"
 N   95 від 19.04.2016.    "Про прийняття національних стандартів"
 N   99 від 25.04.2016.    "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б В.2.6-209:201Х "Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються"
 N  103 від 27.04.2016.    "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 N   85 від 07.04.2016.    "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2016 року"
 N  105 від 28.04.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-33:2016 "Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення"
 N  106 від 28.04.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 "Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб"
 N  107 від 28.04.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-136:2016 "Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожніх одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги"
 28.03.2016. Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації
 04.05.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 квітня 2016 року

02.05.2016 - 08.05.2016
 ДСТУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96). Електробури. Загальні технічні умови
 ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Ниппели. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники ввертные. Конструкция
ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники проходные. Конструкция
ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники ввертные проходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крестовины проходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крышки глухие. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Пробки глухие. Конструкция
ДСТУ ГОСТ 28941.26:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Гайки накидные. Конструкция
 Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлических конструкций
 Руководство по производству арматурных работ
 Пособие по обследованию строительных конструкций зданий


 

25.04.2016 - 01.05.2016
 ДСТУ Б В.2.7-302:2014 (EN 15167-1:2006, NEQ). Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності
 ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 ДСТУ 3632-97 (ГОСТ 30540-97). Устатковання для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги та методи контролю
 ДСТУ 3308-96. Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила застосування
 ДСТУ 4581-4:2006 (ІSO 9329-4:1997, MOD). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі
 ДСТУ EN 1316-2:2005 (EN 1316-2:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя
 ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 (ГОСТ 9.101-2002, ІDT). Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення
ДСТУ ГОСТ 6527:2008. Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры

ДСТУ ГОСТ 9400:2008. Концы присоединительные резьбовые для арматуры, соединительных частей и трубопроводов под линзовое уплотнение на Р<(індекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степінь)2>). Размеры
 ДСТУ 3949-2000. Апарати теплообмінні пластинчасті розбірні. Параметри та основні розміри
 N   82 від 05.04.2016.    "Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"
 7/15-15013 від 19.09.2012 "Щодо норм витрат матеріалів"
 22.12.2011. Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України
 13.09.2006. (НАПБ 06.015-2006). Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки
 17.10.2005. (НАПБ В.05.025-2005/111). Протипожежне водопостачання та визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації
 ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 (ІSO/TS 22559-1:2004, ІDT). Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки


 


  18.04.2016 - 24.04.2016
 ДСТУ 4158-2003. Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги
 ДСТУ 4159-2003. Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху.Умовні позначення на схемах і планах
 ГСТУ 78.11.004-2000. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Об'єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги
 Р В.2.3-03450778-851:2015. Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
 ДСТУ 4479:2005. Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 N   27 від 18.02.2016.    "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки"
 N  302 від 27.11.2015.    "Про внесення змін до наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року N 30"
 05.07.95. Про затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
 Оглавление документа
 23.12.2004. Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва
 28.10.2008. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 Рішення N     9 - 18 НТР від 17.03.2016

 


11.04.2016 - 17.04.2016
 Р В.2.3-03450778-850:2015. Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень
 Р В.2.3-03450778-855:2015. Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення
 МР В.2.3-02071168-856:2015. Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних
 Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник
 30.03.2016. Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності
 N   58 від 12.03.2016.    "Про внесення змін до додатків до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240"
 Земельний кодекс України
 ДСТУ ISO 9000:2015 (ІSO 9000:2015, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
 ДСТУ ISO 9001:2015 (ІSO 9001:2015, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги
 ДСТУ ISO 14001:2015 (ІSO 14001:2015, ІDT). Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
 

 04.04.2016 - 10.04.2016
 ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 ДСТУ Б В.2.7-53:2014. Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови
 ДСТУ 1.8:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
Р В.2.3-03450778-861:2015. Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень
МР В.2.3-0207915-862:2015. Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою

Р В.2.3-21476215-863:2015. Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
 N   60 від 14.03.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-209:2016 "Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови"
 N   46 від 01.03.2016.    "Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"
 17.03.2016. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі
 18.03.2016. Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі
 22.03.2016. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель

 28.03.2016 - 03.04.2016
ДСТУ-Н  Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін
 ДСТУ-Н  Б В.2.1-32:2014. Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд
 ДСТУ EN 12023:2007 (EN 12023:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання паропроникності у теплій вологій атмосфері
 ДСТУ ГОСТ 20194:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20195:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20196:2008. Переходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20197:2008. Угольники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20198:2008. Угольники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20199:2008. Тройники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20200:2008. Тройники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 21856:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 21857:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 21858:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 21859:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция
 7/15-3282    від 26.03.2015. Щодо порядку перерахування кошторисної документації, пов'язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах
 ДСТУ ISO 1098:2006 (ІSO 1098:1975, ІDT). Фанера облицювальна загальної призначеності. Загальні технічні вимоги
 Інструкція з охорони праці для скляра
 24.03.2016. Щодо врахування у кошторисних розрахунках вартості будівництва коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

 21.03.2016 - 27.03.2016
ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Зміна N 1. Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
 29.12.2003. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами
 25.11.2015. Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
 20.12.2015. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів
 N  337 від 30.12.2015.   "Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення"
 N   11 від 28.01.2016.    "Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів"
 01.02.2005. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
 Кодекс України про надра
 Рішення N     1 - 8 НТР від 11.02.2016

 


14.03.2016 - 20.03.2016
 ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2016)
 ДСТУ 33.601:2005. Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги
ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94). Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки
 МР-75.2-37763687-011:2014. Методичні рекомендації. Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації.
 МР-84.2-37552598-014:2014. Методичні рекомендації.Страховий фонд документації. Ведення та використання галузевих та регіональних страхових фондів документації
 ТУ У 20.5-37552598-001:2012. Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови
 СОУ 75.2-00010103-007- 2007. Страховий фонд документації. Система управління якістю. Атестація виробничих приміщень, робочих місць та викон авців. Порядок проведення
ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення
 16.05.2002. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України
N   12 від 28.01.2016.    "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її ..."
 N   13 від 28.01.2016.    "Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та форм для ..."
 7/15-1172  від 05.02.2016. "Щодо усереднених показників вартості експлуатації машин і механізмів та вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом".
 07.11.2002. Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду
 21.05.2003. Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації
 22.10.2003. Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України
 Методичні рекомендації зі створення регіонального страхового фонду  документації
 ДСТУ ISO 10012:2005 (ІSO 10012:2003, ІDT). Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального оснащення
 Щодо уточнення індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день

 


07.03.2016 - 13.03.2016
 ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014. Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів
 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій (Див - наказ Мінрегіонбуду від 01.01.11 N17) /Зміна назви - див. наказ Мінрегіону від 21.12.12 N654/
 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 1. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 2. (EN 1990:2008, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 3. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (EN 60332-3-10:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Уст
 ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат
 ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (EN 60332-3-21:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат
 ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (EN 60332-3-23:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат
 ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (EN 60332-3-24:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат


29.02.2016 - 06.03.2016

  ДСТУ Б В.2.4-7:2013 (СН 462-74, МОD). Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин
 ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання
ДСТУ 3120-95. Електротехніка. Літерні позначення основних величин
 ДСТУ 2986-95. Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять
 ДСТУ 4616:2006. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри
 ДСТУ 3716-98. Кераміка. Метод визначення границі міцності під час згинання
 ДСТУ 2203-93 (ГОСТ 6490-93). Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Загальні технічні умови
 ДСТУ 4676:2006. Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення
 ДСТУ 4611:2006. Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять
 ДСТУ 3278-95. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
 ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98). Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови
 ДСТУ 3715-98. Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення
 ДСТУ 4147-2003 (ГОСТ 8.570-2000, MOD). Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки
 ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006  (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент
 ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006 (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
 ДСТУ EN 10055:2006 (EN 10055:1995, ІDT). Таври сталеві гарячекатані рівнополичні із заокругленими крайками й основою стінки. Розміри та допуски на розміри та форму
 ДСТУ EN 10034:2006 (EN 10034:1993, ІDT). Двотаври сталеві нормальні та широкополичні з паралельними гранями полиць. Допуски на розміри й форму
 ДСТУ EN 10020:2007 (EN 10020:2000, ІDT). Сталі. Визначення й класифікація
 ДСТУ EN 622-3:2006 (EN 622-3:2004, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості
 ДСТУ 3932-2000 (ГОСТ 30688-2000) (ISO 8643:1997)  Машини землерийні. Гідравлічні екскаватори і зворотні лопати-навантажувачі. Пристрій обмеження швидкості опускання стріли. Технічні вимоги і методи випробувань
 ДСТУ EN 10002-5:2006 (EN 10002-5:2001, ІDT) . Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температури
 ГОСТ 13262-79. Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний
 ДСТУ IEC 60173:2004 (ІEC 60173:1964, ІDT). Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів
 20.01.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства (набирає чинності з 1 січня 2017 року)
 N   32 від 19.02.2016.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 "Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг"
 7/15-14638   від 14.15.2015 "Щодо порядку затвердження та проведення експертизи проектів будівництва"
 ГОСТ ИСО 5006-1-2000. Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний
 ДСТУ ISO 3098-0:2006 (ІSO 3098-0:1997, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги

 


  22.02.2016- 28.02.2016
ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97). Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент
 ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2016)
 Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.01.2016)
 ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006  (ІSO/ІEC 17050-1:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги
 ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006  (ІSO/ІEC 17050-2:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація
 ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
ДСТУ IEC/TR 60909-4:2008  (ІEC/TR 60909-4:2000, ІDT). Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Приклади обчислення сили струму короткого замикання
 ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
 ДСТУ EN 10061:2006  (EN 10061:2003, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний загальної призначеності. Розміри, допуски на розміри та форму
 ДСТУ EN 13018:2005 (EN 13018:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги
 ДСТУ EN 13601:2010 (EN 13601:2002, ІDT). Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови
ДСТУ EN 50133-2-1:2012 (EN 50133-2-1:2000, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників систем
 ДСТУ IEC 61140:2005 (ІEC 61140:2001, ІDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання
 ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику
16. ДСТУ IEC 61549:2008 (ІEC 61549:2005, ІDT). Лампи різні
 ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 (ІEC/PAS 62612:2009, ІDT). Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик
 ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 (ІEC 61558-2-19:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад
ДСТУ IEC 61558-2-20:2005  (ІEC 61558-2-20:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові вимоги до реакторів малої потужності
 ДСТУ 7136:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення
 ДСТУ 7134:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення
 ДСТУ 7068:2009. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196 <град>С до плюс 400 <град>С
 ДСТУ 7051:2009 (EN 12416-1:2001+A2:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги
 ДСТУ 7052:2009 (EN 12416-2:2001+A1:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування
 ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять
 ДСТУ 33.002:2007. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
 ДСТУ 33.701:2007. Страховий фонд документації. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги
 ДСТУ 33.112:2008. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
 ДСТУ EN 10088-1:2008 (EN 10088-1:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей
 ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99). Прутки, штаби та мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови
10.04.2014. Про здійснення державних закупівель
 16.10.1997. Про електроенергетику
 05.12.2007. Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (N 1396)
3 03.10.2007. Про затвердження Правил користування тепловою енергією
 ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 (ІSO/ІEC 17040:2005, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації


15.02.2016 - 21.02.2016
 ДСТУ 7175:2010. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять
 Перелік Технічних свідоцтв з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2016
 N  336 від 29.12.2015.   "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD)"
 N  338 від 30.12.2015.   "Про затвердження ДБН  А.3.1-9:2015 "Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів"
 N  283 від 06.11.2015.   "Про затвердження форм документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду"
 ДСТУ ISO 7438:2005 (ISO 7438:1985, IDT). Матеріали металеві. Випробування на згин
 ДСТУ ISO 8015:2009  (ІSO 8015:1985, ІDT). Кресленики технічні. Принципи базових допусків
 ДСТУ ISO 5459:2009  (ІSO 5459:1981, ІDT). Кресленики технічні. Геометричні допуски. Бази та системи баз геометричних допусків
 ДСТУ ISO/IEC 17011:2005  (ІSO/ІEC 17011:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності
 ДСТУ ISO 286-1-2002  (ІSO 286-1:1988, ІDT). Допуски і посадки за системою ІSO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок
 ДСТУ ISO 2768-1-2001  (ІSO 2768-1:1989, ІDT). Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків
 ДСТУ ISO 16426:2007  (ІSO 16426:2002, ІDT). Кріпильні вироби. Системa забеспечування якості
 ДСТУ ISO 15607:2008  (ІSO 15607:2003, ІDT). Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила
 ДСТУ ISO 15480:2007  (ІSO 15480:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови
 ДСТУ ISO/TR 10013:2003  (ІSO/TR 10013:2001, ІDT). Настанови з розробляння документації системи управління якістю
 ДСТУ ISO 9612:2008  (ІSO 9612:1997, ІDT). Акустика. Настанови щодо вимірювання та оцінювання експозиції шуму у виробничому середовищі
 ДСТУ ISO 9606-2:2008  (ІSO 9606-2:2004, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави


08.02.2016 - 14.02.2016
 ДСТУ ГОСТ 30867:2006 (ИСО 5767:1992). Транспорт долішній безрейковий. Навантажувачі та штабелеукладачі, які працюють з нахиленим вперед вантажопідіймачем. Додаткові випробування на стійкість (ГОСТ 30867:2002 (ИСО 5767:1992), ІDT; ІSO 5767:1992, NEQ)
 ДСТУ ГОСТ 31203:2006 (ИСО 5766:1990). Машини долішнього транспорту. Штабелеукладачі та навантажувачі з платформою з великою висотою підіймання. Методи випробування на стійкість (ГОСТ 31203:2003 (ИСО 5766:1990), ІDT; ІSO 5766:1990, NEQ)
 ДСТУ EN 169-2001 (EN 169:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
 ДСТУ EN 175-2001 (EN 175:1997, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів
 ДСТУ-Н РМГ 74:2009 (РМГ 74-2004, ІDT). Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання
 ДСТУ ГОСТ 29249-2003 (ИСО 6055-97). Безрейковий долішній транспорт. Навіси захисні. Технічні характеристики і методи випробування (ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97), ІDT)
 ГСТУ 36.1-009-99. Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
 Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 28.10.97. Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств
 N 1189 від 12.11.2015. Про затвердження форм звітності
 01.12.2003. Про затвердження правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах
 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах...
 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки ...
 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни ...
 ДСТУ ISO 703-1:2005 (ІSO 703-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування
 ДСТУ ISO 7464:2004 (ІSO 7464:1983, ІDT). Машини землерийні. Метод випробовування для вимірювання тягового зусилля
 ДСТУ ISO 7546:2003 (ІSO 7546:1983, ІDT). Машини землерийні. Ковші навантажувачів та екскаваторів із завантажуванням спереду. Розраховування місткості
 ДСТУ ISO 10266-2001 (ІSO 10266:1992, ІDT). Машини землерийні. Визначення границь нахилу для роботи гідравлічних систем машин. Метод статичного випробування

 


01.02.2016 - 07.02.2016
 ДСТУ ГОСТ 16053:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16054:2008. Угольники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16055:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135<град> для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16056:2008. Угольники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16057:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135<град> герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16076:2008. Заглушки сферические для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16077:2008. Заглушки конусные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20188:2008. Проходники прямые герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20189:2008. Угольники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20190:2008. Угольники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20191:2008. Тройники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 20192:2008. Тройники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 24907:2009. Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия
 N  341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 від 30.12.2015" Про прийняття національних стандартів"
 Лист Мінрегіону від 22.01.2016 N 7/15-613 "Про скасування листа Мінрегіону від 28.12.2015 N 7/15-15193 (щодо рекомендованого рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва)"


  25.01.2016 - 31.01.2016
 ГОСТ 8959-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
 ГОСТ 8948-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры
 ДСТУ 3063-95. Насоси. Класифікація. Терміни та визначення
 ДСТУ EN 10268:2014 (EN 10268:2006+A1:2013, ІDT). Вироби плоскі сталеві холоднокатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Технічні умови постачання
 ДСТУ EN 13763-23:2013  (EN 13631-23:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 23. Визначення швидкості ударної хвилі в ударній трубці
 ДСТУ EN 13763-24:2013  (EN 13631-24:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки
 ДСТУ EN 13763-25:2013  (EN 13631-25:2004, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з'єднувачів, реле та з'єднувального приладдя
 ДСТУ EN 14511-3:2007  (ІSO 14511-3:2004, ІDT). Кондиціонери повітряні, охолоджувачі рідини агрегатовані та насоси теплові компресорні з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування
 ДСТУ IEC/TR 60668:2005  (ІEC/TR 60668:1980, ІDT). Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування
 ДСТУ ГОСТ 13955:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13956:2008. Ниппели для соединения трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13957:2008. Гайки накидные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13958:2008. Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13959:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13960:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13961:2008.  Переходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13962:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13963:2008. Угольники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13964:2008. Тройники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13965:2008. Тройники переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13966:2008. Тройники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13967:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13968:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13969:2008. Проходники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13970:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13971:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13972:2008. Крестовины ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13973:2008. Пробки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13974:2008. Заглушки гнезд под ввертную арматуру для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 13976:2008. Крышки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16039:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16048:2008. Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16049:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16050:2008. Проходники прямые удлиненные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16051:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16052:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 15803:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Контргайки. Конструкция
 ДСТУ IEC 61038:2002  (ІEC 61038:1998, ІDT). Вимірювання електричне. Тарифікація і контроль навантаження. Окремі вимоги до реле часу
 25.06.91. Про охорону навколишнього природного середовища.
 06.09.2005. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
 01.09.92. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
 Земельний кодекс України
 Лісовий кодекс України
 Цивільний кодекс України
 Повітряний кодекс України
 ДСТУ ISO/TR 10017:2005  (ІSO/TR 10017:2003, ІDT). Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ІSO 9001:2000

 


18.01.2016 - 24.01.2016
 ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 2. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Зміна N 1. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015. Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд
 N  272 від 26.10.2015.   "Про затвердження Змін до положень про територіальні органи Держгеокадастру"
 N  339 від 30.12.2015.   "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
 N  217 від 07.09.2015.   "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру"
 N  356/247 від 01.10.2015.   "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного комітету України з енергозбереження від 26 вересня 2002 року № 369/100"
 N  299 від 24.11.2015.   "Про внесення зміни у додаток до наказу Мінрегіону від 3 липня 2015 р. N 152"
 N  314 від 08.12.2015.   "Про внесення зміни до пункту 2 наказу Мінрегіону від 21 вересня 2015 року N 234"
 01.02.2005. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
11. 26.07.2010. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі11.01.2016 - 17.01.2016
 ДСТУ ГОСТ 16061:2008. Тройники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16062:2008. Тройники фланцевые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16063:2008. Тройники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16065:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16064:2008. Тройники фланцевые герметизируемые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16067:2008. Крестовины переходные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16066:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16069:2008. Шайбы для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16068:2008. Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16071:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16070:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16073:2008. Угольники ввертные с углом наклона 135<град> для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16072:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 16075:2008. Тройники ввертные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 24072:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция

ДСТУ ГОСТ 16074:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 ДСТУ ГОСТ 23359:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008.Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 24073:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция
 ДСТУ ГОСТ 16060:2008. Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 16.12.2015. Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
 N  210 від 28.08.2015    "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28 жовтня 2013 року N 511"
 N   49 від 06.03.2015.   "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28 жовтня 2013 року N 511"
 05.11.2015. Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
 ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Див. зміни та доповнення)
 (Зміна N 8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці

 


28.12.2015 - 10.01.2016
ДБН Б.1.1-13:2012. Зміна N 1. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
ДСТУ Б EN 1850-1:2013  (EN 1850-1:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 1. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі
ДСТУ Б EN 1850-2:2013  (EN 1850-2:2001, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 2. Листи пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі
ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
ОСТ 26-2043-91. Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
ГОСТ 2.602-95. (Изменение N 2). ЕСКД. Ремонтные документы
17.05.2001. Про підтвердження відповідності (див. Розділ Х Закону від 15 січня 2015 року N 124-VIII)
11.12.2003. Про оцінку земель
16.12.2015. Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання
16.12.2015. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
N  61 від 19.04.96 (НПАОП 0.00-1.16-96, ДНАОП 0.00-1.16-96)."Про затвердження Правил атестації зварників"
N  304 від 30.11.2015.   "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 22 травня 2015 року № 109". (Зміни до Переліку розробок на створення науково-технічної продукції з нормування та стандартизації у сфері будівництва)
N  294 від 18.11.2015.   "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні"
12.02.2013. Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 19 червня 2002 N 364 (Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР)
09.03.2006. Про затвердження Інструкції про загальні вимоги ... для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
Цивільний процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Збірник. (Зміна N 4 до розділу 1, Зміна N 10 до розділу 2, Зміна N 11 до розділу 2) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
Збірник. (Зміна N 7 до розділу 1, Зміна N 12 до розділу 2, Зміна N 4 до розділу 3) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
Збірник. (Зміна N 9 до розділу 1, Зміна N 13 до розділу 2) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
Збірник. (Зміна N 10 до розділу 1, Зміна N 14 до розділу 2, Зміна N 10 до розділу 4) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.

 

© 2009-2023, ИСС Зодчий, г.Днепр, Украина

Новые документы в базе:

ДСТУ EN 60811-301:2016 (EN 60811-301:2012, IDT)
ДСТУ EN 16247-5:2016 (EN 16247-5:2015, IDT)
ДСТУ EN 12595:2018 (EN 12595:2014, IDT)
ДСТУ EN 12596:2018 (EN 12596:2014, IDT)
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 (EN ІSO 11148-2:2011, ІDT)
ДСТУ EN 10083-2:2008 (EN 10083-2:2006, ІDT)
ДСТУ IEC TS 60695-1-14:2018 (IEC TS 60695-1-14:2017, IDT)
ДСТУ EN ISO 14555:2019
ДСТУ EN ISO 15612:2019
ДСТУ EN ISO 15614-14:2019