Информационно-
справочная система

Новые документы в базе: 2009

ДЕКАБРЬ
НПАОП 25.1-1.01-09 Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами
Про затвердження та введення в дію нормативного документа Правила пожежної безпеки на морських нафтогазопромислових спорудах континентального шельфу

Новый ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
ДБН В.3.2-1-2004  Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

Новый ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах
Новый ДСТУ Б А.2.4-15:2008 СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення
НПАОП 37.0-1.01-09 Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
НПАОП 0.00-1.49-09 Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізол

Новый ДСТУ Б А.2.4-26:2008 СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення
Новый ДСТУ Б А.2.4-25:2008 СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення
Новый ДСТУ Б А.2.4-22:2008 СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень
ДСТУ Б А.2.4-21:2008 СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення
12.05.2009. Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень
ВБН Д.1.1-218-1-2001 Зміна N 5. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

Новый ДСТУ Б А.2.4-33:2008 СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення
Новый ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
Новый ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення
Новый ДСТУ Б А.2.4-17:2008 СПДБ Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд
Новый ДСТУ Б А.2.4-34:2008 СПДБ Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд
НАПБ Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах
НПАОП 80.0-1.12-04 Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

СанПиН 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.
Рішення N 147 НТР від 10.11.2009 Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
Роз'яcнення стосовно вимог пункту 5.2 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование та пункту 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
ГОСТ 2.749-84 (CT СЭВ 5680-86) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
ГОСТ 2.758-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
Про доповнення пункту 7 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування
N 476 від 06.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
N 484 від 11.11.2009 Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 N 107, від 16.03.2009 N 108, від 16.03.2009 N 110, від 16.03.2009 N 111
N 488 від 12.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-3:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд
N 489 від 12.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
N 490 від 12.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
N  491 від 12.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.2-5:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
N 502 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)
N 503 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-29:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови
N 504 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-28:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила, терки та напівтерки. Технічні умови
N 505 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-27:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови
N 506 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-26:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови
N 507 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-25:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови
N 508 від 19.11.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-24:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови
Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
НАПБ В.01.001-98/9.3.60 Про затвердження Правил пожежної безпеки у сфері кінематографії
Санитарные правила для молокораздаточных пунктов на промышленных предприятиях
Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах N1045 (постанова КМ України від 25.11.09 N1254) + Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
НПАОП 31.5-1.01-07 Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання
НПАОП 28.0-1.03-08 Про затвердження Правил охорони праці у метизному виробництві
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України
Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів

НОЯБРЬ
ДБН Б.1.1-5-2007 СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації
ДБН Б.1.1-5-2007 СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
ГОСТ 21026-75 Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент
ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупы. Общие технические условия
ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
ГОСТ 2.702-75*. ЕСКД. Правила выполнения схем
РСН 341-86 Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР
28.04.2009 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
21.10.2009 Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці у феросплавному виробництві
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці у сталеплавильному виробництві
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці у трубному виробництві
Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці при термічній обробці металів
Санитарные правила для предприятий мясной промышленности
НПАОП Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання
ДСТУ Б В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-20-95. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей
N  396 від 20.09.2009 Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
N  405 від 05.10.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-82:2009 Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
N  406 від 05.10.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-80:2009 Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
N  407 від 05.10.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-81:2009 Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
N  424 від 08.10.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-43:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)
N  425 від 08.10.2009 Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
N  427 від 08.10.2009 Про призупинення дії ДСТУ Б В.2.7-180:2009 Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови
N  428 від 08.10.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови
НПАОП Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
Новый ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій
Зміна N 3 до глави 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ і глави 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ ПУЕ:2006
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ
НПАОП 27.0-1.01-08 Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості
НПАОП 63.21-1.09-08 Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь
НПАОП 28.7-1.01-07 Про затвердження Правил охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
НПАОП 85.20-1.03-99 Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
Новый ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). Системи управління якістю. Вимоги
Рішення N 134 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів
Рішення N 135 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності
Рішення N 136 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)
Рішення N 138 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
Рішення N 139   НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення
Рішення N 140 НТР від 26.10.2009. Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
Рішення N 141 НТР від 28.10.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_
Рішення N 145   НТР від 26.10.2009. Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
Новый ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
НПАОП 00.0-4.20-94 Про порядок проведення держ. експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
СанПиН 42-125-4437-87 Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев.
НПАОП 63.21-1.13-08 Про затвердження Правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
СанПиН 5179-90 Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
ДНАОП 1.1.23-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
Рішення N 123 НТР від 29.09.2009 Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатац будівельних машин і механізмів.  Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху
Рішення N 125 НТР від 13.10.2009 Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допомогою роторної  гідравлічної   бурової   установки   потужністю 300 кВт» та СОУ Д.2.7-20057315-001:200_ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Екскаватори. Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування. Машини
для пальових робіт
Рішення N 126 НТР від 20.10.2009 Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
Рішення N 128 НТР від 27.10.2009 Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
Рішення N 129 НТР від 26.10.2009 Про проект національного стандарту ДСТУ Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови
Рішення N 130 НТР від 26.10.2009 Про проекти національних стандартів комплексу Будівельна арматура та інструмент
Рішення N 131 НТР від 26.10.2009 Про проекти національних стандартів комплексу Вимоги безпеки
Рішення N 132 НТР від 26.10.2009 Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)
Рішення N 133 НТР від 26.10.2009 Про проект національного стандарту ДСТУ Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ОКТЯБРЬ
Рішення N 108 НТР від 08.09.2009 Про проекти Змін до розділів 1 та 2 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
Про проекти  СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи І-VІ  із застосуванням універсальної бурової установки BG-40 та  СОУ Д.2.7-35683453-002:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Пальові роботи. Універсальна бурова установка для улаштування буронабивних паль BG-40
Рішення N 117 НТР від 21.09.2009 Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
Рішення N 118 НТР від 21.09.2009 Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
Рішення N 120 НТР від 24.09.2009 Про проект національного стандарту ДСТУ Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови
Рішення N 121 НТР від 24.09.2009 Про проект національного стандарту ДСТУ Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)
ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення
Новый ДБН Б.1.1-4-2009 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
Новый ДСТУ Б В 2.7-169:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Зміна N 1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
09.09.2009. Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозвілу на виконання булівельних робіт
N  256 від 30.06.2009 Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
N  295 від 22.07.2009 Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (EN ISO 12571:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів
ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01
Новый ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (EN 1555-3:2002, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
ДСТУ Б В.2.7-157:2008 Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-161:2008 Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови
9/15-979 от 06.07.2009 О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов

13.07.2009 Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009

СЕНТЯБРЬ
ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD) Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (EN 13161:2001, MOD) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом
ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (EN 14066:2003, MOD) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар
ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (EN 14157:2004, MOD) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання
ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (EN 14231:2003, MOD) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу
ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (EN 572:2004, NEQ) Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови
17.06.2009 О дополнении пункта 6 Порядка финансирования завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70 процентов с применением механизма ипотечного кредитования граждан
20.05.2009 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (N529)
Новый ДБН Б.1.1-9:2009 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
Новый ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-168:2008 (EN 13166:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови
ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва
Новый ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Будівельні матеріали. Перехідники поліетилен-сталь для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (EN 12201-3:2003, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (EN 1555-3:2002, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов
Рішення N 103   НТР від 10.08.2009. Про проект СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на влаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 320 та 420 мм у ґрунтах групи 3 універсальними буровими установками РБУ-2М.
Рішення N 104   НТР від 14.08.2009. Про проект стандарту організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом СО 166М
Рішення N 105   НТР від 14.08.2009. Про проекти стандартів організацій України СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи та СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуата
Рішення N 100 НТР від 31.07.2009 Про проект національного стандарту (ДСТУ Б Д.2.2-...200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)
Рішення N 101 НТР від 31.07.2009 Про проект СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт
N  297 від 22.07.2009 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 10.12.2008 N 575
N 22/7-4631/01/33-1227/03 від 29.07.2009. Про створення страхового фонду документації на закінчені будівництвом об'єкти
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд (відповідно до листа Держархбудінспекції від 02.06.09 N 22/9-3129)
01.09.2004. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов
17.06.2009. Про затвердження Порядку укладення договорів обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт
N  265 від 02.07.2009 Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 N 637
N  322 від 10.08.2009 Про прийняття національного стандарту (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29))
N  336 від 14.08.2009 Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45

  

АВГУСТ
Новый ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ISO 13785-2:2002, MOD) Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань
Новый ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ISO 13785-1:2002, MOD) Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань
Новый 10/23-1196 від 20.07.2009 До уваги користувачів ДБН 360-92** (витяг)
Рішення N 87 НТР від 01.07.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу автомобільних доріг
Рішення N 88 НТР від 01.07.2009. Про проект ВБН В.2.5-___:200_ Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
Рішення N 89 НТР від 25.06.2009. Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови
Рішення N 90 НТР від 25.06.2009. Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків
Рішення N 95 НТР від 15.07.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-...:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів та СОУ Д.2.7-33-2.5--…:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів
Рішення N 96 НТР від 16.07.2009. Про проекти СОУ Д.2.4-16-...:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів та СОУ Д.2.7-...:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатації бубудівельних машин і механізмів. Капітальний ремонт магістральних газопроводів
Рішення N 97 НТР від 16.07.2009. Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги
N  277 від 08.07.2009.     Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду
Новый ДБН В.2.1-10-2009. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
Новый ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ISO 11600:2002, MOD). Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги
Новый ДСТУ Б В.2.7-159:2008 (EN 685:1995, NEQ). Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація
N  287 від 13.07.2009 Про затвердження державних будівельних норм (ДБН Б.1.1-4-2009 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування)
N  295 від 22.07.2009 Про затвердження ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
Новый ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Система містобудівної документації. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території
Новый ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови
ГОСТ 30971-2002 Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
N  294 від 22.07.2009 Про визнання такими, що втратили чинність на території України будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 03.06.2009 р N 22/7-3149)
ГОСТ 19903-74 Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються
для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки Безбар'єрна Україна

ИЮЛЬ
Новый ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали Пінополіуретани монтажні (Монтажні піни). Загальні технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-160:2008 Будівельні матеріали Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)
Новый ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Будівельні матеріали Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників
Новый ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Будівельні матеріали Плити бетонні фасадні. Технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Будівельні матеріали Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.7-181:2009 Будівельні матеріали Цементи лужні. Технічні умови
Рішення N 72 НТР від 04.06.2009 Про проект нової редакції ДБН Б.1.1-4-200_ Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування
Рішення N 74 НТР від 18.06.2009 Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження парапетного типу. Загальні технічні умови
Новый ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
Новый ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
Новый ДСТУ Б EN 196-2:2008 (EN 196-2:2005, IDT) Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу
Новый ДСТУ Б EN 197-1:2008 (EN 197-1:2000, IDT) Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів
Новый ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
Новый ДБН В.2.2-23:2009 Здания и сооружения. Предприятия торговли
Новый ДСТУ Б Д.2.2-7:2008 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (сборник 10)
Новый ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж пролетных строений (сборник 30)
Новый ДСТУ Б Д.2.2-9:2008 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Полы (сборник 11)
N  227 від 10.06.2009 Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіонбуду від 19.02.2009 N 74 Про утворення робочої групи з питання скасування переліку міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року
N  244 від 22.06.2009 Про затвердження Правил для індивідуальних забудовників по впровадженню антисейсмічних заходів при будівництві індивідуальних житлових будинків у районах України з сейсмічністю 7-8 балів
N  249 від 23.06.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій
N  255 від 30.06.2009 Про продовження строку чинності ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші сухі будівельні модифіковані. Загальні технічні умови
N  256 від 30.06.2009 Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
Новый ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів
Новый ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій
Новый ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (уже в программе- можно заказывать)
СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи
ДСТУ Б EN 196-10:2008 (EN 196-10:2006, IDT) Методи випробування цементу. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементі
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
ДСТУ Б В.2.6-39:2008 Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків. Технічні умови
ДСТУ EN 54-3:2003 (EN 54-3:2001, IDT) Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
ГОСТ 2.803-77 (СТ СЭВ 4770-84) ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей
ГОСТ 2.804-84 (СТ СЭВ 4414-83) ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническое содержание рабочего макета

ИЮНЬ
ВНТП 03-86 Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников
ДСТУ 4818:2007 Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови
ДСТУ EN 54-1:2003 (EN 54-1:1996, IDT) Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ
ДСТУ EN 54-2:2003 (EN 54-2:1997, IDT) Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні
ГОСТ 2.801-74* (СТ СЭВ 4770-84) ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей
ГОСТ 2.802-74 (СТ СЭВ 4415-83) ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем макете
Новый ДСТУ Б Г.1-10:2008 Бетони. Номенклатура показників
НПАОП 02.0-1.04-05 Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб (N253)
03.02.2009 Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення
Рішення КМР N  58/58 від 17.07.2008 Про заходи щодо впорядкування об'єктів торгівлі (малих архітектурних форм)
Новый ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
 Новый ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
Новый ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 5
Новый ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Зміна N 1
N 648 від 25.12.2008 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-54:2008 Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови
N  184 від 12.05.2009 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначення складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT)
N  206 від 26.05.2009 Про затвердження Зміни N 5 ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення та Зміни N 1 ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку
ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов
ДСТУ EN 54-4:2003 (EN 54-4:1997, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) /ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), IDT; ISO 3747:2000, MOD/. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці установлення
ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) /ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), IDT; ISO 1996-1:2003, MOD/. Шум. Опис, вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання
ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), IDT; ISO 15664:2001, MOD/. Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом
31.03.2009. Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП _:200_ Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України
23.04.2009. Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги
30.04.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування
29.04.2009. Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів
НТР від 28.04.2009. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
28.04.2009. Про розгляд проекту ДБН А.3.1-5-200Х Організація будівельного виробництва
28.04.2009. Про проект ДСТУ-Н Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги
08.05.2009. Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
20.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ Ресурсні  елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених  ґрунтах групи 1-2 уні
21.05.2009. Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції

26.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-30645586-001:200_Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

МАЙ
Новый ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
Новый ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах
ГОСТ 25226-96 (В Украине ДСТУ Б В.2.7-62-97). Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов
Новый ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві
Новый ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
Новый ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги
Новый ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (EN 14509:2005, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г. - все изменения в одном файле!!!)
ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий
Новый ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів
Новый ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив
Новый ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
Новый ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів
N  186 від 12.05.2009.     Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть II. Устройство мачтовых переходов
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть I. Cтроительство и ремонт воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей
Правила устройства электроустановок. (ПУЭ) Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ
ДСТУ EN 54-10:2004 (EN 54-10:2002, IDТ) Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'я точкові.
ДСТУ EN 54-11:2004 (EN 54-11:2001, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні
ДСТУ EN 54-12:2004 (EN 54-12:2002, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові
ДСТУ EN 671-3:2005 (EN 671-3:2000, IDT). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
СОУ 60.2-3363588-0002:2006. Стандарт ЖКГ. Послуги міського електричного транспорту
Рішення N 20 НТР від 12.03.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-...:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М
Рішення N 21 НТР від 12.03.2009. Про СОУ Д.2.2-5-...:200_ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальни
Рішення N 27 НТР від 18.03.2009. Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва
Рішення N 33 НТР від 21.04.2009. Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008

АПРЕЛЬ
Новый ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1
Новый ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4
Новый ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
Новый ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови
ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
N  107 від 16.03.2009 Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.1.2-15-2009 Навантаження та впливи. Мости та труби)
N  108 від 16.03.2009 Про прийняття національного стандарту України (ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів)
N  110 від 16.03.2009 Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження та випробування)
N  111 від 16.03.2009 Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування)
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глави 2.4, 2.5.
ГОСТ 2.501-88 (CT СЭВ 159-83). ЕСКД. Правила учета и хранения
30.08.2002. Номенклатура продукції будівництва
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни (N9) до розділів 2, 4
СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008 Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання
N 4 від 19.01.2009 Про затвердження ДБН В.2.2-23-2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
N 67 від 12.02.2009 Про затвердження ДБН В.2.2-24-2009 Будинки споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
N 47 від 27.01.2009 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
N 45 від 27.01.2009 Про затвердження державних будівельних норм (ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення) Чинний з 1січня 2010 року. Наказ 336 від 14.09.09
N 82 від 25.02.2009 Про затвердження Випуску 3 Шпалерні роботи та Випуску 6 Опорядження виробами промислового виробництва Збірника ГН 8 Опоряджувальні роботи Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96)  Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів
ДБН В.2.3-5-2001 Улицы и дороги населенных пунктов
ДБН В.2.3-6-2002 Мосты и трубы. Обследование и испытание
ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени
ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-8-2003 Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво
Новый ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами
Новый ДБН Д.1.1-1-2000 Зміна N 6 до Правил визначення вартості будівництва
ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) Светильники для аварийного освещения. Технические требования
ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83) Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1 Общие положения

МАРТ
Новый ДБН В.2.2-20:2008 Здания и сооружения. Гостиницы
ДСТУ 4401-1:2005 (EN 671-1:2001, MOD) Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
ДСТУ 4401-2:2005 (EN 671-2:2001, MOD) Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
ГОСТ 2.601-2006 (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ ГОСТ 2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы
СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинкі
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і  споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями
Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009
ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (EN 12371:2001, MOD) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
Новый ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна N1
ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб'яні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005) Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Згальні технічні умови
ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент
ВНТП АПК-07.06 Об'єкти ветеринарної медицини

РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Порядок разработки задания на проектирование
ВНТП-АПК-02.05 Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)

© 2009-2023, ИСС Зодчий, г.Днепр, Украина

Новые документы в базе:

ДСТУ EN 60811-301:2016 (EN 60811-301:2012, IDT)
ДСТУ EN 16247-5:2016 (EN 16247-5:2015, IDT)
ДСТУ EN 12595:2018 (EN 12595:2014, IDT)
ДСТУ EN 12596:2018 (EN 12596:2014, IDT)
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 (EN ІSO 11148-2:2011, ІDT)
ДСТУ EN 10083-2:2008 (EN 10083-2:2006, ІDT)
ДСТУ IEC TS 60695-1-14:2018 (IEC TS 60695-1-14:2017, IDT)
ДСТУ EN ISO 14555:2019
ДСТУ EN ISO 15612:2019
ДСТУ EN ISO 15614-14:2019